Ochrana průmyslového vlastnictví


Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 4.6.2003

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již počtvrté. Zúčastnilo se jej 32 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem, vědeckotechnických parků, regionálních hospodářských komor a patentoví zástupci.

Seminář vzal na vědomí informace:
 • Ochrana průmyslového vlastnictví - aktuální informace - pan J. Kratochvíl (ÚPV) - více Projev-AIP - Microsoft Word
 • Patentová ochrana v Evropě - informace pracovníka Evropského patentového úřadu (EPO) - pí H.Krestel - více HK seminar_Protection - presentace v Power Point; www.upv.cz - zahraniční patentové úřady - EPO
 • Komercializace technologií v ČR a dalších zemích - P. Švejda (AIP ČR, z.s.) více graf a tabulka Cena inovace roku v letech 1996 - 2002
 • Technologický profil ČR a ochrana průmyslového vlastnictví - J. Štika (AIP ČR, z.s.) - více www.techprofil.cz; www.aipcr.cz
 • WIPO a inovační proces v ČR, aktuální úkoly - M. Janeček, P. Švejda (AIP ČR, z.s.) - více www.upv.cz - zahraniční patentové úřady - WIPO
Závěry semináře:
  a) k předneseným tématům:
 • oceněna úloha ÚPV v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví s ohledem na jeho aktivity v oblasti činností ve vztahu k WIPO, EU a národním partnerům, aktuální informace umístěny na www.upv.cz
 • oceněn přístup ČR k Evropské patentové úmluvě a aktivní úloha ÚPV v oblasti digitalizace patentových fondů
 • oceněna kvalitní informace EPO o službách poskytovaných členským zemím úmluvy
 • odsouhlasen přístup k mezinárodnímu využití výsledků VaV (komercializace technologií) v jednotě pěti přístupů a cílů:
  - databáze výsledků VaV
  - databáze odborníků
  - transfer technologií
  - technologické profily zúčastněných zemí
  - spolupráce s mezinárodními organizacemi
 • potvrzen význam Technologického profilu ČR jako nástroje vyjadřujícího inovační potenciál ČR
  - databáze umístěna na domovské stránce www.techprofil.cz s průběžnou čtvrtletní aktualizací
  - CD ROM Technologický profil ČR (k dispozici na vyžádání verze 04 - rok 2002; připravovaná verze 05 - rok 2003) - roční aktualizace
 • potvrzena dostatečnost výzkumných prací pro aplikovaný výzkum ve špičkových oborech ČR, ale konstatován značný nedostatek v převodu těchto výsledků do realizace
 • potvrzena nutnost vypracování Inovační politiky ČR jako strategického nástroje vlády a vize hospodářství ve vztahu k minimálním jistotám trendu vývoje pro malé a střední podniky
 • potvrzen značný význam ICC jako "světové superloby", aktuální informace na domovské stránce www.icc-cr.cz
  - potřeba ustavit komisi pro ochranu duševního a průmyslového vlastnictví ICC ČR (dosud zakládající člen ICC ČR AIP ČR, z.s. a Microsoft, s.r.o.; dohodnuta součinnost s ÚPV)
 • b) vyplývající z diskuse:
 • nedostatek vhodných projektů pro rozběh malých podniků v ČR
 • nedostatečnost rozvojových kapitálů - Seed Capital a Venture Capital
 • využít konferenci AIP ČR, z.s. k 10-ti letému výročí její činnosti, konanou 9.9.2003 s nosným tématem Inovační potenciál ČR
 • připravit setkání v rámci MSV Brno 2003 s nosným tématem Inovační strategie ČR
 • publikovat v IP& TT č.3/2003 aktuální úkoly ÚPV (stávající stav a perspektiva) pro ochranu průmyslového vlastnictví v rámci EU
 • intenzivně podporovat změnu podílu zakázkového výzkumu universit a pracovišť AV ČR s cílem zvýšit stávající pouze 2% podíl
 • připravit podmínky pro uskutečnění mezinárodní komercionalizace technologií v rámci MIC (mezinárodního inovačního centra) s využitím mezinárodních organizací
 • dbát na zvýšení podílu VaV při přípravě projektů v rámci strukturálních fondů
 • uspořádat 17.9.2003 seminář na ÚPV k evropským patentovým informacím a službám epoline za účasti zástupců AIP ČR, z.s.
 • zveřejnit všechny podmínky pro přihlašování evropských patentů a mezinárodních přihlášek podávaných prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).
Účastníci semináře mimo jiné děkují pí H. Krestel a panu J. Kratochvílovi za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři. V Praze dne 5.6.2003 Zpracoval: Ing. Pavel Dlouhý manažer projektů EUREKA a KONTAKT


Cena Inovace roku v letech 1996 - 2002

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Počet oslovených firem 87 117 138 278 302 352 368
Počet přihlášek 16 26 21 33 26 14 18
Počet oceněných 5 17 10 29 19 8 12
Cena Inovace roku 3 6 4 2 3 1 3
 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.