"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 2. 6. 2010

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již pojedenácté. Zúčastnilo se jej 26 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem, vysokých škol a patentoví zástupci.

V úvodu semináře, který moderoval p. P. Dlouhý, AIP ČR, z.s., přivítal přítomné a informoval je o programu semináře. Omluvil nepřítomnost pana J. Kratochvíla, předsedy ÚPV, a představil p. J. Dvornáka, který přednesl první příspěvek. Další příspěvky byly předneseny v souladu s programem:

Nejvýznamnější informace, doporučení, náměty, návrhy a připomínky:

a) k předneseným tématům:

b) vyplývající z diskuse: která byla vedena k jednotlivým předneseným tématům:

Na závěr semináře měli účastníci možnost shlédnout fotografie z EXPA 2010 v Šanghaji, které se zúčastnil p.P.Dlouhý, pracovník AIP ČR, z.s. a předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů; seriál je k vidění na AIP ČR, z.s.. Účastníci semináře měli možnost získat informační materiály ÚPV i AIP ČR, z.s. - brožura KONTAKT 2010, brožura Cena Inovace roku 2010 s formulářem, CD TP ČR verze 10, INOVACE 2010, časopis ip tt, brožura 15 let AIP ČR, z.s.. Účastníci semináře rovněž děkují všem přednášejícím za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.

V Praze dne 3. 6. 2010
Zpracovali: Mgr. Věra Mísařová, P. Dlouhý

Fotogalerie     

 Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.