Oborová kontaktní organizace pro programy EUREKA a Eurostars AIP ČR
(projekt EUPRO II LE 12009)

Cílem projektu bylo zabezpečit národní infrastrukturu pro účast České republiky v programech EUREKA a Eurostars. V rámci projektu bylo prováděno odborné a organizační zázemí pro činnost Rady programu EUREKA a Eurostars, jež je poradním orgánem MŠMT, úkoly a činnosti vysokého představitele ČR v řídících grémiích obou programů.

Součástí projektu bylo poskytování poradenských služeb pro zapojování malých a středních podniků, výzkumných týmů a pracovišť z veřejného a soukromého sektoru do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích v rámci obou programů. V rámci projektu byla rovněž prováděna aktualizace databázového přehledu projektů EUREKA a Eurostars, jejich řešiteli jsou české organizace, aktivity public relations a informování o výsledcích projektů EUREKA a Eurostars s českou účastí na odborných seminářích, konferencích a veletrzích.

Důležitá část projektu zahrnula vydání metodické příručky „EUREKA a Eurostars - nástroje pro inovace malých a středních podniků“ zaměřenou na praktické otázky přípravy a zvyšování kvality projektů EUREKA a Eurostars, předkládaných českými řešiteli pro jejich mezinárodní kvalifikaci, a přípravu a vydání publikace „Česká republika v programu EUREKA 1995-2015“, jež přehledně shrnula výsledky a přínosy 20 let členství ČR v této mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích.

 

 Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.