Závěry sekce Mechanika a mechatronika - mezinárodní spolupráce a vyhledávání partnerů, 4.12.2003

Jednání sekce moderoval Svatopluk Halada a zúčastnilo se jí 43 expertů z Belgie, České republiky, Litvy, Slovenska, Ruska a Ukrajiny.

V úvodní části nejprve vystoupil J. Pinte, generální ředitel belgické průmyslové asociace AGORIA, který uvedl jak činnost a poslání AGORIA, tak konkrétní podporu a strategii v oblasti mechaniky a mechatroniky, a dále následovaly přednášky M. Valáška z ČVUT Praha, zaměřená na problematiku výzkumu a vývoje mechatroniky a její průmyslové aplikace a prof. V. Ostaseviciuse z Technické univerzity v Kaunasu, jež hovořil o výzkumu a uplatňování inteligentních materiálů a jejich využití v mechatronice.

Hlavní část odborné sekce byla věnována prezentaci výzkumných organizací a univerzit z České republiky, Slovenska, Ruska a Ukrajiny a jejich námětů projektů s cílem vyhledávání průmyslových partnerů v Belgii, jak pro možnost spolupráce ve výzkumu a vývoji, tak i konkrétní komerční využití některých záměrů. Celkem se představilo 12 organizací a univerzit a bylo uvedeno 23 konkrétních projektů. Každé vystoupení bylo vždy následováno dotazy ze strany belgických expertů a také i ostatních účastníků. Většina námětů projektů ukázala vysokou odbornou úroveň a znalosti v oblasti mechaniky a mechatroniky a první reakce belgických expertů byly velmi pozitivní. Počítá se, že počátkem příštího roku AGORIA pozve vybrané organizace do Belgie pro další detailnější jednání s vytipovanými belgickými podniky.

V závěrečné části sekce nejprve H. van Belle, odborný konzultant AGORIA, hovořil o současném stavu a směrech budoucího vývoje mechaniky a mechatroniky a evropské spolupráci v této oblasti. Uvedl také tři evropské projekty, které byly již připraveny a jež se ucházely a financování z prostředků 6. Rámcového programu Evropské unie. Konstatoval, že sice nebyly přijaty, což souvisí s nasměrováním Rámcového programu, který bohužel v některých svých částech neodpovídá konkrétním potřebám evropského průmyslu a zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Program EUREKA byl uveden ve společném vystoupení českého národního koordinátora J. Martince a belgického národního koordinátora R. Verbruggena. Jejich vystoupení bylo zaměřeno na současné postavení EUREKY v rámci Evropského výzkumného prostoru a byla podtržena významná úloha pro podporu průmyslu a inovací.

Shrnutí výsledků a přínosů odborné sekce bylo provedeno J. Pinte a S. Haladou. J. Pinte poděkoval, že Česká republika reprezentovaná AIP ČR, z.s. a s podporou Sekretariátu EUREKY v Bruselu uspořádala setkání odborníků z oblasti mechaniky a mechatroniky ze zemí střední a východní Evropy a opakovaně zdůraznil vysokou odbornou úroveň a perspektivní komerční využití mnoha přednesených námětů projektů. AGORIA nyní poskytne všechny nezbytné informace belgickým průmyslovým podnikům a připraví následné jednání v Belgii. S. Halada konstatoval, že jednou z úloh programu EUREKA je také vytvářet podmínky a prostor pro setkávání expertů a pomoc - a to jak metodickou, tak hledat i nezbytnou finanční podporu - pro generování nových projektů. Jednání expertů a výsledky sekce tuto činnost programu EUREKA plně potvrdily.

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.