Inovace 2003 - Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

1. den - úterý 2. 12. 2003

Úvodní plenární sekce sympozia - závěry

V rámci jubilejního 10. Mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2003 se uskutečnila Úvodní plenární sekce, které se zúčastnilo více než 60 účastníků.
Dopolední část sekce zahájil a moderoval ing. Milan Havel, zahraniční expert AIP ČR, z.s..

V souladu s upraveným programem byly předneseny tyto přednášky:

Deset let AIP ČR, z.s., význam, poslání a její aktuální úkoly - Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz)
Spolupráce ČSVTS a AIP ČR, z.s. - Doc. ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING., předseda ČSVTS (www.csvts.cz)
Příprava Národní inovační strategie - Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR (www.vlada.cz)
Průmyslový výzkum a vývoj v ČR - Doc. ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., náměstek ministra průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Mezinárodní spolupráce, věda a výzkum a rozšíření EU - RNDr. Dušan Valachovič, CSc., Slovensko
Mechanika a mechatronika - Současný stav a směry budoucího vývoje - Marc Herman, Agoria, Belgie

Odpolední část sekce moderoval ing. P. Dlouhý, člen vedení AIP ČR, z.s.

Strategie ve vybraných výzkumných technologických programech - Otto Peperna - Federální ministerstvo hospodářství a práce, Rakousko
Mezinárodní spolupráce ČR ve VaV a inovacích - Ing. Petr Křenek, CSc., ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve VaV, MŠMT
Ucelený program podpory projektů ve Francii - Pierre-Yves Mauguen, Ministerstvo pro výzkum, Francie
Poznatky z uskutečňování inovačního procesu - Moses Geply, Liberie, doktorand VŠE v Praze


K předneseným tématům vystoupili tito účastníci:

Ing. K. Arbes, PhD. - Prezentace BOX TV jediného partnera zabývajícího se komerční i nekomerční komunikací, výrobou a vysíláním dokumentárních, publicistických pořadů, TV spotů aj. Informace na www.boxtv.cz .
Doc. RNDr. M. Cenek., CSc. vystoupil na téma obnovitelné zdroje a alternativní doprava, zmínil spolupráci s Rakouskem (9. 12. bude prezentován projekt česko-rakouské spolupráce v rakouském parlamentu), využití elektrické energie malých vodních elektáren při nabíjení elektrických vozidel aj.
Doc. ing. S. Rusz, CSc. - VŠB-TU, v projektu KONTAKT Polsko řeší problematiku technologie výroby nanostrukturních materiálů, dotázal se na možnosti dalšího financování výzkumu z MŠMT
Ing. B. Kocan - ČKVŘ - činnost malých a středních podniků, klastry


Závěry plenární sekce:

obsahová doporučení:
  • Napomáhat rozvíjení znalostní společnosti, v souladu se závěry Lisabonského procesu a promítnout tyto cíle v Národní inovační strategii
  • Napomáhat rozvoji malých a středních podniků, a tím i konkurenceschopnosti průmyslu v ČR
  • Podporovat klíčovou úlohu inovačního podnikání a inovací v ČR a úlohu AIP ČR, z.s. v něm
  • Rozvíjet mezinárodní spolupráci s Německou spolkovou republikou, Francií, Rakouskem a dalšími státy a dovršit přijetí ČR do EU
Od 16.00 hod. se uskutečnila za přítomnosti více než 50 účastníků vernisáž výstavy 10. ročníku Mezinárodního veletrhu invencí a inovací INOVACE 2003 spojená se křtem CD-ROM Technologický profil ČR verze 05.

Od 18.00 hod. se uskutečnilo přátelské setkání s vystavovateli a hosty INOVACE 2003 týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.