Vernisáž 10. mezinárodního veletrhu invencí a inovací

(úterý 2. 12. 2003 v 16 hodin, 4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1)


Celkem se ve výstavní části ve dnech 2. - 5. 12. 2003 představilo 52 vystavovatelů na 132 panelech, 385 projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v rámci programu Kontakt a výsledky řady dalších projektů v rámci programů VaV, např. KONSORCIA, CENTRA a EUREKA.

V rámci vernisáže výstavy a po křtu CD ROM Technologický profil ČR, verze 05 proběhla za přítomnosti 50 hostů velmi zajímavá prezentace jednotlivých vystavovatelů a řešitelů:

Prezentaci uváděl ing. P. Švejda, CSc. předseda Programového a organizačního výboru INOVACE 2003.

Dále uvádíme informace o prezentovaných záměrech, projektech a výsledcích VaV

V rámci posterové sekce, umístěné ve 4. patře:

- Bc. Ladislav Kraus, Fakulta strojní ČVUT v Praze (www.fsid.cvut.cz), Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

- Ing. K. Vítek, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze (www.fsid.cvut.cz), Ústav mechaniky:
* zjišťování zbytkových napětí - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku

- Jan Drešer, Stanislav Flígl, ing. David Havelka, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (www.feld.cvut.cz/fee)

- Ing. Kamil Trgala, Fakulta stavební ČVUT v Praze (www.fsv.cvut.cz)

- Ing. Jiří Marek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
(www.fjfi.cvut.cz ) - rentgenografické měření textur

- Pavel Švejda, AIP ČR, z.s. dále seznámil přítomné s programem vědeckotechnické spolupráce ČR KONTAKT a partnerem ze SRN "Ost-West-Kooperationszetrum" (www.izbm.de)

- Ing. Simona Lauerová, AMVIS, informovala o "Americko-české spolupráci" (www.amvis.cz)

- Ing. Pavel Dlouhý, AIP ČR, z.s. informoval o programu EUREKA a jeho cílech, seznámil s PAM (www.eureka.be)

- Pavel Švejda podal informaci o mezinárodních organizacích: Evropské hospodářské komisi OSN (www.unece.org), UNCTAD (www.unctad.org), T.I.I. (www.tii.org), CERN (www.cern.ch), TECHNOPARC -Pays de Gex (www.cc-pays-de-gex.fr)

- Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., Česká asociace pro obnovitelné energie informoval o hlavních úkolech Asociace

- Doc. ing. Štefan Zajac, CSc., Rada vědeckých společností ČR seznámil přítomné s činností Rady (www.kav.cas.cz)

- Ing. Jiří Štika, AIP ČR, z.s., podal informaci o úloze a možnostech využití Informačního centra během konání mezinárodního sympozia INOVACE 2003 a o Technologickém profilu ČR, verze 05 (www.techprofil.cz)

- Lucie Svobodová, Mgr. Jana Pavková a ing. Zuzana Čapková, Úřad průmyslového vlastnictví - seznamovaly s hlavními úkoly a cíli Úřadu průmyslového vlastnictví - ÚPV (www.upv.cz) a poskytovaly během výstavy zájemcům zdarma odborné rady a služby z oblasti ochrany duševního vlastnictví.

- Doc. RNDr. Květuše Lejčková, ČVUT v Praze informovala mimo jiné o vzniku databáze nabídek expertů a přístrojů "DNEP", která je volně přístupná na adrese: http://inforek.cvut.cz:8085/

- Adam J. Sporka, Grafické skupiny ČVUT v Praze, informoval o projektu Virtuální srdce Střední Evropy - Graz, Maribor, Bratislava a Praha (www.cgg.cvut.cz)

- Ing. Jarmila Havlíková, Národní informační středisko pro podporu jakosti, představila Národní program podpory jakosti a úkoly České společnosti pro jakost (www.npj.cz)

- RNDr. František Máca, CSc., Společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a AIP ČR, z.s., informoval o cílech a úkolech Společného pracoviště - Laboratoř vyspělé výpočetní techniky ASCOC

V přízemí seznámil s expozicí k desetileté činnosti AIPČ a k Ceně Inovace roku Pavel Švejda (www.aipcr.cz)

V přízemí byly též umístěny exponáty firem, přihlášených do soutěže o Cenu Inovace roku 2003:
* PASSAGE 1934, s.r.o. Kolín - univerzální ekologické stavebnice (pařeniště, skleníky apod.)
* PREFA Brno, a. s. závod Kompozity - vybavení kolektorů (www.prefa.cz)

V závěru vernisáže informoval Pavel Švejda o:
stavebních fakultách v Praze (www.fsv.cvut.cz), Brně (www.fce.vutbr.cz) a Ostravě (www.fast.vsb.cz), o České komoře autorizovaných inženýrů a techniků - ČKAIT (www.ice-ckait.cz), o METROSTAVu - členu skupiny DDM Group (www.metrostav.cz) a o regionálních rozvojových agenturách (www.cara.cz), ve kterých má AIP ČR, z.s. svoje zastoupení v krajích.

Na prohlídku výstavní části INOVACE 2003 navazovalo setkání pozvaných hostů ve Klubu techniků ČSVTS od 18.45 do 21.00 hodin.

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.