Inovace 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR


I. "Cena Inovace roku 2006"

MECHANIKA, s.r.o., Králův Dvůr

Vodní mikroturbína SETUR

ÚJP PRAHA, a.s

Kobaltový radioterapeutický ozařovač TERABALT

II. "Čestné uznání"

PREFA-BETON, s.r.o., Cheb

Protihluková stěna

VÚZT, Praha 6-Ruzyně

Topné pelety na bázi odpadní slámy

III. „Účast v soutěži“

NH Zábřeh, a.s.

Transportní jednotka Systém mobilních buněk pro krizové situace

FANA, s.r.o., Zašová

Síťová rozpěrka – kotva

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2022 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.