I. "Cena Inovace roku 2005"

EXBIO Praha, a.s.
ELISA souprava a panel monoklonálních protilátek na detekci HLA-G antigenů

II. "Čestné uznání"

ŠKODA VÝZKUM s r.o., Plzeň
Povrchová ochrana trysek fluidních kotlů metodou HVOF

FS, ČVUT v Praze
PLANTOGRAF V05

Sindat s.r.o., Praha 10
Sendvičová deska na bázi umělého kamene

UniControls a.s., Praha 10
Řídicí procesorová jednotka pro automatické řízení průmyslových procesů

III. "Účast v soutěži"

MSV SYSTEMS CZ, Liberec
CNC jednohlavový ohýbací stroj výrobní značení BA-SN 05/2000

ENKI, o.p.s., Třeboň
Servomechanismus pro polohování absorbéru kolektorového koncentračního systému
SOLARGLAS


5M s.r.o., Boršice
LF Technologie

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2022 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.