INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Závěrečná zpráva

Ve dnech 2. - 5. 12. 2003 uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. spolu s Inženýrskou akademií ČR a Českým svazem vědeckotechnických společností ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a svými zahraničními partnery v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Součástí této mezinárodní nejdůležitější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR byly:
 • 10. mezinárodní sympozium INOVACE 2003
 • 10. mezinárodní veletrh invencí a inovací
 • 8. ročník Ceny Inovace roku 2003
V rámci čtyřdenního programu se uskutečnily:
 • 4 sekce v rámci mezinárodního sympozia
  • Úvodní plenární sekce
  • Sekce Mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích
  • Sekce Mechanika a mechatronika
  • Sekce Národní inovační strategie
 • 2 setkání účastníků INOVACE 2003
 • vernisáž a průběh výstavy
 • předání ocenění Cena Inovace roku 2003
 • tisková konference
 • jednání orgánů AIP ČR, z.s.
Letošní 10. ročník se podruhé uskutečnil pod záštitou Vladimíra Špidly, předsedy vlády ČR. Jednotlivých části se zúčastnilo celkem 450 odborníků, prezentujících v sympoziální a výstavní části výsledky projektů VaV, inovací a technologií 25 zúčastněných zemí:
 • sympozia se zúčastnili odborníci z 11 zemí - Belgie, Nigérie, Švédska, Ruské federace, Ukrajiny, Kanady, Běloruska, Litvy, Slovenska, Francie a Rakouska
 • ve výstavní části byla prezentována vědeckotechnická spolupráce ČR s dalšími 14 zeměmi - Indie, SRN, Itálie, Řecko, Maďarsko, Lucembursko, Švýcarsko, Argentina, Jižní Korea, USA, ČLR, Japonsko, Polsko a Slovinsko

  Ve výstavní části představilo 52 vystavovatelů 385 projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT, výsledky řady dalších projektů v rámci programů VaV, např. KONSORCIA, CENTRA a EUREKA.

  V rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2003 vyhodnotila Komise Inovace roku 14 přihlášek inovačních produktů. Z nich dvě obdržely "Cenu Inovace roku 2003" a sedm "Čestná uznání". Zbývajících pět produktů nesplnilo jedno ze základních kritérií soutěže, nejednalo se o inovaci - produkt dosud nebyl umístěn na trhu.

  V průběhu Týdne výzkumu, vývoje a inovací byly závěry jednotlivých dnů umísťovány na domovskou stránku AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz).

  Z průběhu sympoziální a výstavní části Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR i z průběhu soutěže o Cenu Inovace roku 2003 vyplývá, že INOVACE 2003 byla nejrozsáhlejší ve výstavní části a jednou z nejkvalitnějších v sympoziální části. Výsledky soutěže o Cenu Inovace roku 2003 potvrdily vyšší kvalitu přihlášených inovačních produktů.

  Účastníkům a návštěvníkům INOVACE 2003 poskytovalo aktuální informace z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a technologií Informační centrum INOVACE 2003.

  Orgány AIP ČR, z.s. na svém jednání 5. 12. 2003 ocenily přípravu a průběh INOVACE 2003 a potvrdily přípravu INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR ve dnech 30. 11. - 3. 12. 2004.  Pavel Švejda
  generální sekretář AIP ČR, z.s.
  předseda Programového a organizačního výboru INOVACE 2003
  předseda Komise Inovace roku

 •  
          
  Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
  Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
  Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.