Inovace 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

5. 12. 2008

13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2008


Závěrečného předávání cen 13. ročníku soutěže, které se konalo v rámci Inovačního fóra v Jednacím sálu Senátu Parlamentu České republiky, se zúčastnilo 54 účastníků - zástupci firem všech oceněných inovačních produktů, členové orgánů AIP ČR, z.s., novináři a další hosté.

Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku, uvítal přítomné a předal slovo senátorovi Jiřímu Nedomovi, členovi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jiří Nedoma vyzdvihl význam této události, předem popřál oceněným hodně úspěchů do dalších let a předal slovo M. Kopicové.

Inovační fórum – reforma systému VaVaI, úloha inovačních firem
Miroslava Kopicová
, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj - přes zdravotní indispozici považovala za důležité se tohoto jednání zúčastnit. Vyzdvihla roli kvalitního vzdělání od nejnižšího stupně, včetně přírodních věd a matematiky; výzkumu, vývoje a inovací v ČR i v rámci Evropy; informovala o projednávání novely zákona č. 130/2002 Sb., o základních principech reformy (koncepce mezinárodní spolupráce je hotová), o financování VaVaI (prostřednictvím dvou profesionálních agentur), více viz.

Miroslava Kopicová uvedla dalšího přednášejícího, kterého přesvědčila o významnosti jeho příspěvku na tomto inovačním foru – Karla Čadu, předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví:

Ochrana průmyslového vlastnictví a inovace
Karel Čada
, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví - seznámil přítomné s historií patentování v ČR, základními pojmy průmyslové právní ochrany, zajímavou statistikou v různých obdobích (v roce 1930 jsme byli na 8. místě v pořadí států v Evropě v počtu patentových přihlášek – dnes jsme daleko za 108. místem), významem průmyslového vlastnictví a inovací, s licenčními smlouvami a transferem technologií z hlediska úřadu, více viz.

V rámci diskuse postupně vystoupili: Milan Press, TIC ČVUT; Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.; Zdeněk F. Opletal, ČVUT; Aleš Richter, člen vedení AIP ČR, z.s. s tématy – zpracování analýz v oblasti VaVaI (15-20 let zpoždění), návrh zákona o inovacích již v roce 1993 na semináři v Poslanecké sněmovně P ČR (vznik AIP ČR, z.s.), reformy ve prospěch nás všech – společně řešit.

V souladu s programem Pavel Švejda poděkoval diskutujícím a přistoupil k představení inovačních produktů, přihlášených do letošního ročníku soutěže o Cenu Inovace roku. Uvedl, že v průběhu roku 2008 konzultovala svoje přihlášky řada zájemců. Informoval o šíři hodnocených oborů, sdělil důvody vyřazení dvou z dvanácti přihlášek (aktuálnost přihlášeného produktu, nedoložení inovačního produktu ) :

Představení inovačních produktů, oceněných v rámci 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008, zástupci oceněných inovačních produktů představili svůj produkt a firmu, více viz.

Po prezentacích požádal Pavel Švejda Miroslavu Kopicovou (která z důvodu zdravotní indispozice požádala Karla Čadu, aby ji zastoupil), Karla Šperlinka, prezidenta AIP ČR, z.s., Stanislava Holého, FSI ČVUT a člena komise Inovace roku a Ivetu Němečkovou, členku komise Inovace roku , aby předali ocenění:

III. „Účast v soutěži“

FANA, s.r.o., Zašová
* Izolační systém se vzduchovou mezerou

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
* MW\Pham – systém pro optimální dávkování léčiv pro nemocné s ledvinným a jaterním selháním

AVE BOHEMIA, s.r.o., Praha 4
* Zásadní zvýšení účinnosti teplovodních krbů prolomením topenářského axiomu

II. "Čestné uznání"

NÁSTROJE CZ, s.r.o., Kyjov
* Upínač CZMK

MICo, s.r.o., Třebíč
* Hřebenové těsnění MITes HF 400

ROKOSPOL, a.s., Uherský Brod
* Detoxy color

TOSHULIN, a.s., Hulín
* Náhon rotačních nástrojů svislých soustružnických obráběcích center

DTO CZ, s.r.o., Ostrava
* Nový model vzdělávání MCI – Manažer kreativity a inovací

I. "Cena Inovace roku 2008"

Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
* Mostní římsa ze syntetického vláknobetonu

5M, s.r.o., Kunovice
* Lepené velmi přesné sendvičové panely používané jako optické plochy radioteleskopu

Po předání cen poděkoval Pavel Švejda všem přítomným i těm firmám, které letos neuspěly a zmínil jednoho z loňských vítězů firmu AMAGRO, s.r.o., která již buduje provoz na výrobu oceněného produktu.

Následovalo neformální setkání zástupců oceněných firem a všech přítomných.

Od 14.00 hod. se uskutečnilo společné jednání 57. vedení a 22. zasedání AIP ČR, z.s..

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.