Závěry INOVACE 2008


Letošního 15. ročníku INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 2. – 5. 12. 2008 v Praze, se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 494 osob, výstavu navštívilo individuálně cca 1200 osob. Byly prezentovány zkušenosti projektů VaVaI z 20 zemí, výstavní části se zúčastnilo 67 vystavovatelů prezentujících téměř 400 projektů VaVaI. Vzhledem k účasti představitelů Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace (ICSTI) budou informace o INOVACE 2008 sděleny odborníkům z dalších zemích (22 zemí na vládní úrovni, řada zemí na nevládní úrovni; Českou republiku zastupuje na nevládní úrovni v tomto Centru AIP ČR, z.s.).

V rámci 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008 bylo hodnoceno 12 přihlášek, z nichž 10 inovačních produktů získalo ocenění. Předání ocenění v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2008 se uskutečnilo v rámci Inovačního fóra.

Poprvé byla do programu INOVACE 2008 zařazena samostatná sekce Enterprise Europe Network (EEN).

V průběhu úvodní plenární sekce 2. 12. 2008 byla pokřtěna publikace Vědeckotechnické parky v ČR, ředitelům 5 ze 7 nově akreditovaných VTP bylo předáno osvědčení o akreditaci v rámci 9. etapy akreditace.

Po vernisáži výstavy byl pokřtěn CD ROM Technologický profil ČR, verze 09.

V průběhu INOVACE 2008 se uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery, AIP ČR, z.s. uzavřela dohodu o přípravě konference a jednání orgánů ICSTI ve dnech 21. – 22. 5. 2009 v Praze s představiteli ICSTI, dále uzavřela dohodu o spolupráci s Běloruskou státní univerzitou a Běloruským inovačním fondem o zabezpečení vědeckotechnické a inovační spolupráce obou zemí.

- ankety výstavní části se zúčastnilo 16 návštěvníků, z toho 2 anketní lístky byly neplatné:

  • nejvíce hlasů získal poster „Výzkumný ústav rostlinné výroby AV ČR, v.v.i.“
  • vylosovaným účastníkem je Karel Král (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 13. ročníku o Cenu Inovace roku jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

- uspořádat 16. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 1. – 4. 12. 2009 pod záštitou předsedy vlády ČR a předsedy Rady pro výzkum a vývoj Mirka Topolánka

* do sympoziálního programu zařadit sekci EEN a setkání inovačních firem v rámci Inovačního fóra, na kterém předat ocenění v rámci 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009

* nomenklaturu výstavní části doplnit o významné inovační počiny, klastry, platformy a o prezentaci vybraných projektů v rámci ekonomické diplomacie

* v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2009 zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI, zejména IMPULS a EUREKA.

V Praze dne 19. 12. 2008
Zpracoval: P. Švejda

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.