Závěry INOVACE 2014

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s MŠMT, MPO, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pod záštitou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaromíra Vebra


Letošního 21. ročníku INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 2. – 5. 12. 2014 v Praze se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 330 osob, výstavu navštívilo individuálně cca 560 osob, výstavní části se zúčastnilo 42 vystavovatelů, z nich 7 technických univerzit – ČVUT v Praze, TU v Liberci, TUB ve Zlíně, VŠB-TU Ostrava, VŠCHT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni. Vzhledem k prezentaci mezinárodních organizací, se kterými spolupracují AIP ČR, z.s. a SVTP ČR - zejména RINKCE, ICSTI, Běloruský inovační fond, Běloruská státní univerzita, TII, ICC, IASP, SPICE, EBN - budou informace o INOVACE 2014 sděleny odborníkům z dalších 35 zemí.

V rámci 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014 bylo v průběhu roku konzultováno 302 inovačních produktů, komise Inovace roku hodnotila 14 přihlášek, 11 přihlášených inovačních produktů bylo oceněno, bylo doporučeno 2 inovační produkty přihlásit znova v roce 2015, jeden přihlašovatel nedodal písemnou dokumentaci. Ocenění předali v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR dne 5. 12. 2014 senátor Petr Bratský a prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink.
Předání ocenění CIR 2014 předcházelo předání ceny IFIA 2014 a Čínského svazu vynálezců z 8. mezinárodní výstavy vynálezů v Kunshanu čtyřem českým vynálezcům.

Tradičně se v úterý 2. 12. 2014 konala plenární sekce „Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR“. Po vernisáži výstavy od 16 hodin následovalo vystoupení komorního pěveckého sboru Vocalica a setkání vystavovatelů a účastníků INOVACE 2014.

Ve středu 3. 12. 2014 se v Technologickém centru AV ČR konala sekce „Horizont 2020 pro začínající podnikatele“.

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se uskutečnila sekce „Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars“ a setkání s běloruskými účastníky v rámci činnosti Česko-běloruského inovačního centra. Od 19 hodin byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku VIZIONÁŘI 2014 (www.czechinno.cz).

V průběhu INOVACE 2014 se dále uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery k hodnocení dosavadní spolupráce AIP ČR, z.s. v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a stanovení úkolů do dalšího období.

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 19. ročníku o Cenu Inovace roku včetně fotogalerie jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

  • uspořádat 22. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 1. – 4. 12. 2015

  • do sympoziálního programu zařadit aktuální informace o operačních programech 2014+, dosahovaných výsledcích v oblasti VaVaI v tuzemsku a zahraničí a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015

  • ve výstavní části prezentovat zejména inovační produkty a výsledky vybraných tuzemských a zahraničních projektů v oblasti VaVaI

  • v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015, pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI; vydat brožuru Cena Inovace roku 2015

  • zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením
  • dále zkvalitňovat Systém inovačního podnikání v ČR
  • v součinnosti se sedmi technickými univerzitami v ČR a Asociací děkanů technických fakult zajišťovat třetí funkci VŠ v ČR, informovat Českou konferenci rektorů
  • nadále zajišťovat Technologický profil ČR (www.techprofil.cz; používání CD ROM, verze 14), připravit projektovou podporu v dalším období
  • zajišťovat podporu programů EUREKA a Eurostars v rámci programu EUPRO v ČR
  • v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií i nadále uveřejňovat aktuální informace z oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v tuzemsku a zahraničí.


V Praze dne 15. 12. 2014

Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.