22. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2015

Závěry INOVACE 2015

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s MŠMT, MPO, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Letošního 22. ročníku INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 1. – 4. 12. 2015 v Praze se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 298 osob, výstavu navštívilo individuálně cca 420 osob, výstavní části se zúčastnilo 46 vystavovatelů. Vzhledem k prezentaci mezinárodních organizací, se kterými spolupracují AIP ČR, z.s. a SVTP ČR, z.s. - zejména RINKCE, ICSTI, Běloruský inovační fond, Běloruská státní univerzita, TII, ICC, IASP, SPICE, EBN - budou informace o INOVACE 2015 sděleny odborníkům z dalších 24 zemí.

V rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015, pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, bylo v průběhu roku konzultováno 318 inovačních produktů, přihlášeno a hodnoceno bylo 20 inovačních produktů (počet oborů přihlášených inovačních produktů – 16; přihlašovatelé podle regionální působnosti: Čechy – 14; Morava, Slezsko – 6). Ocenění předali v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR dne 4. 12. 2015 prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink a člen Komise Inovace roku Martin Štícha, MPO.

Tradičně se v úterý 1. 12. 2015 konala plenární sekce „Inovační potenciál ČR“. Po vernisáži výstavy od 16 hodin následovalo vystoupení komorního pěveckého sboru Vocalica a setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2015.

Ve středu 2. 12. 2015 se v Technologickém centru AV ČR konala sekce „Design výrobků a služeb pro konkurenceschopnost českých firem“.

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se uskutečnila sekce „Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars“ a setkání s běloruskými účastníky v rámci činnosti Česko-běloruského inovačního centra. Od 19 hodin byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku VIZIONÁŘI 2015 (www.czechinno.cz).

V průběhu INOVACE 2015 se dále uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery k hodnocení dosavadní spolupráce AIP ČR, z.s. v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a stanovení úkolů do dalšího období.

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 20. ročníku o Cenu Inovace roku 2015 včetně fotogalerie jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

- uspořádat 23. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 6. – 9. 12. 2016, odbornou sekci 8. 12. 2016 po dohodě se členy AIP ČR, z.s. mimo Prahu

* do sympoziálního programu zařadit aktuální informace o aktuálních operačních programech, dosahovaných výsledcích v oblasti VaVaI v tuzemsku a zahraničí a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016

* ve výstavní části prezentovat zejména inovační produkty a výsledky vybraných tuzemských a zahraničních projektů v oblasti VaVaI

* v rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016, pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI; vydat brožuru Cena Inovace roku 2016

- zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením

- dále zkvalitňovat Systém inovačního podnikání v ČR

- nadále zajišťovat Technologický profil ČR (www.techprofil.cz; používání CD ROM, verze 14), připravit projektovou podporu v dalším období

- zajišťovat podporu programů EUREKA a Eurostars v rámci programu EUPRO v ČR

- v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií i nadále uveřejňovat aktuální informace z oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v tuzemsku a zahraničí.


V Praze dne 14.12.2015
Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.