Konference Evropský program průmyslového výzkumu a vývoje EUREKA a Česká republika - závěryDatum, místo a hodina konání konference: 22.9.2004, Business Centrum BVV Brno 10 - 13 hod.

Odborný garant: AIP ČR, z.s., ing. Pavel Dlouhý, manažer projektů EUREKA

Při dobrém organizačním zabezpečení garantem ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. a počtu posluchačů = 55 se splnil a dokonce i překročil předem ohlášený program:
  • Úloha EUREKY v mezinárodní vědeckotechnické spolupráci - přednášející ing.Petr Křenek, CSc., ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT - informoval přítomné o současném stavu programu EUREKA v ČR, její podpory u nás a propojení s členskými státy programu. Připomněl důležitost předsednictví ČR programu v letech 2005-6.
  • Dvacet let programu EUREKA - přednášející RNDr. Svatopluk Halada, národní expert v Sekretariátu EUREKA v Bruselu - podrobně rozebral program EURKEA a výročí jeho trvání a jeho význam v rámci EU. Jeho úplná přednáška je dostupná na kliknutí na Presentation_Brno2004_SH2.ppt
  • Příprava předsednictví ČR programu EUREKA na období červenec 2005 - červen 2006 - přednášející doc.ing.Karel Šperlink, CSc. HLG za ČR v programu EUREKA, předseda Rady programu EUREKA, president AIP ČR, z.s. - podrobně rozebral význam předsednictví ČR programu. Jeho úplná přednáška je dostupná na kliknutí na EUREKA_Brno2004_KS_layout2.ppt
  • Systém hodnocení projektů EUREKA v ČR - přednášející ing. Pavel Dlouhý, manažer programu EUREKA na AIP ČR, z.s. - seznámil přítomné s historií a současností hodnocení projektů EUREKA v ČR a celém programu. Jeho úplná přednáška je na kliknutí na Hodnocení návrhů projektů EUREKA-MSVB 04.ppt
  • Úspěšné projekty byly představeny 3 řešiteli úspěšných českých projektů EUREKA. Jednalo se nejprve o projekt E ! 3109 EXPLONIX, představený ředitelem společnosti RS DYNAMICS Praha, jehož presentace byla velmi zajímavá a doplněna již prodejným výrobkem dílčího řešení projektu. Podrobnosti jsou dostupné na www.rsdynamics.com
  • Další úspěšný projekt EUREKA byl představen řešitelem projektu - ing.J.Fickem z VÚTS, a.s. Liberec, a to E! 1762 IVM-VTV, jehož podstatnou část vysvětlení najdete na www.vuts.cz
  • Poslední úspěšný projekt E ! 2511 CHVA byl představen prof. Dr. Ing. Ladislavem Novotným, Dr.Sc. z organizace POLARD-SENSORS, spol. s r.o. Praha. Jednalo se o moderní stolní i přenosný polarograf - analyzátor prvků - jediný certifikovaný přístroj tohoto druhu v ČR a aplikovaný v Africe, Jižní Asii, Číně a dalších státech světa. Řešení projektu probíhalo v těsné spolupráci s Universitou Pardubice a Universitou Graz (Rakousko). Bližší podrobnosti sdělí přímo autor na tel. 241 414 064
  • Diskuse probíhala pod vedením Národního programového koordinátora programu EUREKA v ČR - ing. Josefa Martince, MŠMT Praha, který uvedl výsledky veřejné soutěže na rok 2004 a čerstvé informace o došlých nových projektech do veřejné soutěže na rok 2005.
  • Navíc zde proběhla krátká informace o Českém podnikatelském centru CEBRE Brusel, přednesená Ing. O. Hradilem, pracovníkem CEBRE. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na www.cebre.cz
Závěrem zaznělo poděkování přednášejícím z řad posluchačů s tím, že se dozvěděli opravdu hodně novinek a přání řešitelů projektů, aby při urychleném zavádění nových výsledků vyřešených projektů do výroby byly dány jasné priority a jistoty profinancování nákladů (v účetnictví s nehmotným majetkem) na MPO i MF ČR v rámci celé ČR. Jedině tak se urychlí zavádění výsledků výzkumu do výroby, a tím i zvýší konkurenceschopnost celé ekonomiky ČR.

Zpracoval garant programu - ing.Pavel Dlouhý.


 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.