25. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2018


Závěry INOVACE 2018

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními členy a partnery


Letošního 25. ročníku INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 4. – 7. 12. 2018 v Praze a v Brně se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo více než dvě stě osob, výstavní části se zúčastnilo dvacet vystavovatelů.

První den sympozia, v úterý 4. 12. 2018, se konala plenární sekce „Inovační potenciál ČR“. Následovala prezentace a předání ocenění sedmi úspěšným inovačním produktům přihlášeným do soutěže o Cenu Inovace roku 2018, jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. Součástí programu bylo vyhlášení výsledků 8. ročníku Vizionáři 2018 (www.czechinno.cz).

Ve středu 5. 12. 2018 se konala sekce „Podpora rozvoje Vašeho podnikání a inovací dnes a zítra: Deset let EEN a příprava období 2022+“.

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se uskutečnil v rámci SIP v ČR (Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích) kulatý stůl projektu „Jak se díky ESIF zlepšila infrastruktura pro lesní hospodářství (hustota lesních cest)“, Český svaz vědeckotechnických společností z.s. (www.csvts.cz).

V pátek 7. 12. 2018 se uskutečnil 5. ročník tradičního Workshopu CESTI, Fakulta stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně; sborník prezentací je na adrese http://www.cesti.cz/index.php?page=wc18, (www.cesti.cz ). V průběhu INOVACE 2018 se dále uskutečnila řada jednání k hodnocení dosavadní spolupráce AIP ČR, z.s. v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a stanovení úkolů do dalšího období.

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 23. ročníku o Cenu Inovace roku 2018 včetně fotogalerie jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

- uspořádat 26. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 3. – 6. 12. 2019 a 24. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2019:

  • do sympoziálního programu zařadit informace o aktuálních operačních programech, dosahovaných výsledcích v oblasti VaVaI v tuzemsku a zahraničí a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019
  • v elektronické výstavní části (katalog vystavovatelů na www.aipcr.cz, část Akce, INOVACE 2019) prezentovat zejména inovační produkty a výsledky vybraných tuzemských a zahraničních projektů v oblasti VaVaI
  • v rámci 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019, zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI; vydat brožuru Cena Inovace roku 2019

- zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením

- dále zkvalitňovat Systém inovačního podnikání v ČR (dořešit podmínky působení ČVUT v Praze, uskutečňovat v průběhu roku 2019 další přednášky SIP v ČR u členů AIP ČR, z.s.)

- nadále zajišťovat Technologický profil ČR (www.techprofil.cz), připravit projektovou podporu v dalším období

- v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií i nadále uveřejňovat aktuální informace z oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v tuzemsku a zahraničí.V Praze dne 11. 12. 2018 Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková, v. r.        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.