23. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2016

Úterý 6. 12. 2016

Plenární sekce „Inovační potenciál ČR“

– workshop k projektu LE 15014 OKO SVTP ČR

 

Úvodní plenární sekce 23. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo více než tři desítky zástupců subjektů Systému inovačního podnikání v ČR, vědeckotechnických parků, podnikatelských subjektů, výzkumných institucí a dalších organizací z oblasti inovačního podnikání.

Jednání INOVACE 2016 a úvodní plenární sekci s aktuálními informacemi o Systému inovačního podnikání v ČR a o projektu LE 15014 OKO SVTP ČR otevřel Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2016 a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. Přivítal domácí i zahraniční účastníky a uvedl další program Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

 

Úvodní plenární sekci dále moderoval Petr Křenek, předseda Rady pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

 

Dále uvádíme prezentace přednášejících dle programu:

 

Inovace jako nedílná součást programů financovaných z ESIF

Dagmar Vránová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Inter-Excellence

Jiří Burgstaller, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

                       

Úkoly ekonomické diplomacie

Rudolf Klepáček, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 

Spolupráce s VTP v ČR a dalších zemích

Juraj Kavecký, Vedecko-technologický park Žilina

 

Úkoly Technologické agentury ČR v oblasti aplikovaného výzkumu

(podpis Memoranda o spolupráci AIP ČR, z.s. a TA ČR)        

Petr Očko, Technologická agentura ČR

           

EUPRO II LE15028 project

Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

 

Projekty LE 15014 (OKO SVTP ČR)SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking)

Pavel Švejda, Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

                                  

 

Finanční nástroje pro rozvoj malých a středních firem

Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR

 

Projekty sdružení CzechInno na podporu inovačního podnikání

David Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.

                       

Vystoupení vybraných zahraničních účastníků

 

Za běloruskou delegaci vystoupila Světlana Michnovová, ředitelka Vědeckotechnického parku při Běloruské státní univerzitě v Minsku, připomněla dlouholetou spolupráci s AIP ČR, z.s. a pozvala přítomné na prezentace běloruských organizací ve čtvrtek 8. 12. 2016 v rámci sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

 

Středočeské inovační centrum – projekty a výzvy …

Ivo Říha, Středočeské inovační centrum, spolek

 

x          x          x          x         

 

Diskuse

V rámci diskuze zazněly dotazy, návrhy, náměty a doporučení k předneseným tématům, např. zpětné vazby z podnikatelských misí, oslovování podnikatelů ke zhodnocení těchto misí, mezinárodní spolupráce MSP, členství českých odborníků v zahraničních komisích, radách, …, vyhledávání zahraničních pracovišť ke spolupráci, možnosti spolupráce Středočeského kraje a Magistrátu hl. m. Prahy, příprava projektů ekonomické diplomacie se zaměřením na VaVaI, příprava česko-běloruských projektů (Minsk, Grodno), součinnosti AIP ČR, z.s. a TA ČR v rámci soutěže o Cenu Inovace roku, při vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií a při přípravě, průběhu a hodnocení INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

 

x          x          x          x

V závěrečném shrnutí Pavel Švejda poděkoval všem vystupujícím za jejich kvalitní a přínosné prezentace. Závěry INOVACE 2016 projednají orgány AIP ČR, z.s. na svém zasedání 9. 12. 2016 v Senátu P ČR.

Po ukončení sekce se uskutečnilo neformální setkání v kanceláři 336.

x          x          x          x

Vernisáž výstavní části Inovace 2016

Za účasti více než 40 účastníků a pozvaných hostů se uskutečnily další plánované části programu úvodního dne INOVACE 2016, jež byly uváděny Pavlem Švejdou.

Účastníci postupně navštívili jednotlivé výstavní části, zástupci přítomných vystavovatelů informovali o prezentovaných činnostech svých organizací a řešených projektech. Pozornost zaujaly mimo jiné prezentace AIP ČR, z.s. (základem je Systém inovačního podnikání v ČR), Vysokého učení technického v Brně – prezentováno 6 projektů, informace o dalších projektech jsou umístěny na https://www.vutbr.cz/ctt, Asociace výzkumných organizací, z.s., České společnosti pro jakost, z.s., Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, z.s., RRA Ústeckého kraje, Centra investic, rozvoje a inovací, Středočeského inovačního centra, České společnosti pro jakost, z.s., Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.

Dalšími součástmi výstavní části byly programy EUREKA a Eurostars (projekt LE 15028 AIP ČR, z.s.), Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. (základem je Národní síť VTP v ČR) s jejími projekty SPINNET a LE 15014 OKO SVTP ČR (včetně mezinárodní spolupráce akreditovaných vědeckotechnických parků) a prezentovanými VTP – BIC Plzeň, Vědeckotechnický park Plzeň, Biology Park Brno a TITC Brno, dále např. Český statistický úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Transfera.cz, Asociace institucí vzdělávání dospělých, ICC ČR.

Tradiční je účast ve výstavní části sdružení CzechInno (s projekty Vizionáři, Festival exportu CZ, Smart business festival a Kybernetická revoluce.cz), Českého svazu vědeckotechnických společností a běloruských organizací.

Stejně jako v předešlých ročnících zájem vyvolaly přímo vystavené a prezentované inovační produkty, přihlášené v rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016. Výsledky letošní soutěže budou vyhlášeny v pátek 9. 12. 2016 v Hlavním sálu Senátu Parlamentu ČR.

Charakteristiku všech vystavovatelů a vybraných subjektů SIP v ČR obsahuje katalog INOVACE 2016, viz http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2016/VYSTAVOVATELE_2016_web-2.pdf.

 Přítomným byl tento katalog předán v tištěné formě.

x          x          x          x

Po ukončení vernisáže vystoupil komorní sbor Vocalica za vedení sbormistryně Štěpánky Švejdové. Sbor uvedl výběr ze svého širokého repertoáru, a jeho vystoupení sklidilo zasloužený potlesk (www.vocalica.cz).   

            x          x          x          x

Úvodní den sympozia byl potom zakončen setkáním s vystavovateli a účastníky INOVACE 2016.

x          x          x          x

 

 

Fotogalerie 1 – Plenární sekce

Fotogalerie 2 – Vernisáž výstavní části Inovace 2016

 

 

Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.