23. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2016

Závěry INOVACE 2016
Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s MŠMT, MPO, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Letošního 23. ročníku INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 6. – 9. 12. 2016 v Praze se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 361 osob, výstavu navštívilo individuálně cca 385 osob, výstavní části se zúčastnilo 50 vystavovatelů. Vzhledem k prezentaci mezinárodních organizací, se kterými spolupracují AIP ČR, z.s. a SVTP ČR, z.s. - zejména RINKCE, ICSTI, Běloruský inovační fond, Běloruská státní univerzita, TII, ICC, IASP, SPICE, EBN - budou informace o INOVACE 2016 opět sděleny odborníkům z dalších 24 zemí.

V rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016, pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, bylo v průběhu roku konzultováno 312 inovačních produktů, přihlášeno a hodnoceno bylo 12 inovačních produktů (počet oborů přihlášených inovačních produktů – 9; přihlašovatelé podle regionální působnosti: Čechy – 9; Morava, Slezsko – 3). Ocenění předali v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR dne 9. 12. 2016 prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink, senátor Pavel Štohl, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR a člen Komise Inovace roku Martin Štícha, Úřad vlády ČR.

Tradičně se v úterý 6. 12. 2016 konala plenární sekce „Inovační potenciál ČR“, letos byla věnována workshopu k projektu LE 15014 OKO SVTP ČR. Po vernisáži výstavy od 16 hodin následovalo vystoupení komorního sboru Vocalica a setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2016.

Ve středu 7. 12. 2016 se v hotelu International Prague, Praha 6, konala sekce „Finanční nástroje pro rozvoj malých a středních firem – úvěry, záruky a rizikový kapitál“.

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se uskutečnila sekce „Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars“ a setkání s běloruskými účastníky v rámci činnosti Česko-běloruského inovačního centra. Od 19 hodin byly vyhlášeny výsledky 6. ročníku VIZIONÁŘI 2016 (www.czechinno.cz).

V průběhu INOVACE 2016 se dále uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery k hodnocení dosavadní spolupráce AIP ČR, z.s. v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a stanovení úkolů do dalšího období. Byla podepsána memoranda o spolupráci AIP ČR, z.s. s Technologickou agenturou ČR a Asociací institucí vzdělávání dospělých, z.s.

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 21. ročníku o Cenu Inovace roku 2016 včetně fotogalerie jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

- uspořádat 24. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 5. – 8. 12. 2017 a 22. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2017

* do sympoziálního programu zařadit informace o aktuálních operačních programech, dosahovaných výsledcích v oblasti VaVaI v tuzemsku a zahraničí a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017

* ve výstavní části prezentovat zejména inovační produkty a výsledky vybraných tuzemských a zahraničních projektů v oblasti VaVaI

* v rámci 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017, zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI; vydat brožuru Cena Inovace roku 2017

- zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením

- dále zkvalitňovat Systém inovačního podnikání v ČR

- nadále zajišťovat Technologický profil ČR (www.techprofil.cz; používání CD ROM, verze 14), připravit projektovou podporu v dalším období

- zajišťovat podporu programů EUREKA a Eurostars v rámci programu EUPRO v ČR

- v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií i nadále uveřejňovat aktuální informace z oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v tuzemsku a zahraničí.

 

V Praze dne 16. 12. 2016

Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.