Čtvrtek 5. 12. 2013


Sekce
Mezinárodní spolupráce ve VaVaI
- programy EUREKA a Eurostars

Odborné sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI - programy EUREKA a Eurostars v rámci 20. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo 37 účastníků.

Jednání sekce moderoval Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., který uvítal přítomné účastníky a uvedl program sekce, jež byl cílen na aktivity a mechanismus spolupráce EUREKY a Eurostars včetně prezentace úspěšných projektů s účastí českých organizací. Původní program byl rozšířen o vystoupení zaměřená na problematiku právní ochrany řešení a výstupů projektů EUREKY a Eurostars a služby poskytované Úřadem průmyslového vlastnictví pro malé a střední podniky.

Programy EUREKA a Eurostars; Projekt LE 12009 Karel Šperlink, předseda Rady programu EUREKA ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

prezentace

Projekty EUREKA a Eurostars
Josef Martinec, národní koordinátor programů EUREKA a Eurostars, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

prezentace

Zkušenosti z přípravy a hodnocení projektů EUREKY a Eurostars
Svatopluk Halada, zástupce vysokého představitele ČR v programu EUREKA, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

prezentace

Projekty EUREA a Eurostars a právní ochrana jejich řešení
Petr Novotný, Patentová a známková kancelář NOVOTNÝ

prezentace

Služby Úřadu průmyslového vlastnictví pro malé a střední podniky
Zuzana Čapková, Eva Křováková

webová adresa: www.upv.cz
e-mail: helpdesk@uvp.cz

Příběhy úspěšných projektů EUREKY
Zástupci čtyř českých průmyslových organizací (malé a střední firmy), které byly řešiteli projektů EUREKY (ve dvou případech již opakovaně), prezentovali úspěšné výsledky těchto projektů a ekonomický přínos pro činnost a rozvoj jejich firem. Zároveň potvrdili, že mezinárodní spolupráce v rámci EUREKY vytváří rovněž předpoklady i pro jiné formy vzájemné spolupráce se zahraničními partnery a také zkušenosti získané v rámci EUREKY jsou využity pro účast v dalších programech evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji.

VÚTS, a.s. Liberec - Jaromír Ficek

prezentace

MSR Engines s.r.o. - Martin Šula

prezentace

B&M InterNets s.r.o. - Břetislav Beránek

prezentace

Software602 a.s. - Martin Vondrouš

prezentace

Fotogalerie: I. NěmečkováSeminář Financování firemních inovací s výhledem 2014+

Jako součást INOVACE 2013, Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR, uspořádalo Technologcké centrum AV ČR ve svém sídle Ve Struhách 27, Praha 6, v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network (EEN), která je spolufinancována Evropskou komisí z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a je podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu seminář Financování firemních inovací s výhledem 2014+.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. je asociovaným partnerem EEN. Tuto skutečnost uvedl Pavel Švejda ve svém vystoupení v rámci závěrečné diskuse semináře. Současně informoval o termínu 21. ročníku INOVACE 2014 ve dnech 2. - 5. 12. 2014.

Podrobná informace o semináři Financování firemních inovací s výhledem 2014+ je uvedena na webové adrese: http://www.enterprise-europe-network.cz

Bělorusko - česká spolupráce

V rámci setkání mezi Běloruským inovačním fondem a Asociací inovačního podnikání ČR byly předány prezentace běloruských účastníků INOVACE 2013, Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které dokumentují národní inovační aktivity podporované Běloruským inovačním fondem a výzkumné práce financované Local Fund "Science - Technological Park“.

Support for innovation activities by the Belarusian Innovation Fund

prezentace

Belarusian Innovative Fund in the structure of the EurAsian innovative system

prezentace

Local Fund "Science - Technological Park“, Minsk

prezentace

Health-improving drinks

prezentace

Vyhlášení výsledků 3. ročníku VIZIONÁŘI 2013

Slavnostní vyhlášení vítězů projektu VIZIONÁŘI 2013, které bylo připraveno CzechInno na podporu inovačního potenciálu v českých firmách, se uskutečnilo v Kongresovém centru U Hájků, Na poříčí 24, Praha 1.

Podrobná informace o výsledcích projektu a vítězích 3. ročníku VIZIONÁŘI 2013 je na webové adrese: www.czechinno.cznahoru


Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.