Pátek 5. 12. 2014


Předání ocenění 19. ročníku soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2014

Jednací sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, Praha 1

Předávání cen v rámci 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014 se již tradičně konalo v Jednacím sálu Senátu Parlamentu České republiky.

Tomu předcházelo předání ceny IFIA 2014 a Čínského svazu vynálezců z 8. mezinárodní výstavy vynálezů v Kunshanu čtyřem českým vynálezcům.

Slavnostního předávání 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014 bylo přítomno 48 účastníků - zástupci 10 z 11 oceněných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2014, členové orgánů AIP ČR, z.s., členové Komise Inovace roku, členové programového a organizačního výboru INOVACE 2014, pozvaní hosté a novináři. Jednání moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku.

V úvodu senátor Petr Bratský uvítal přítomné v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR a podtrhnul skutečnost a důležitost toho, že se opět scházíme k vyhodnocení a vyhlášení výsledků významné soutěže, kterou představuje Cena inovace roku 2014.

Následně Pavel Švejda seznámil účastníky s programem zasedání a připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže:

  • Technická úroveň produktu
  • Původnost řešení
  • Postavení na trhu, efektivnost
  • Vliv na životní prostředí

V průběhu roku 2014 se uskutečnily konzultace 302 inovačních produktů, přihlášeno a hodnoceno bylo 14 inovačních produktů. 2 hodnocené inovační produkty byly předkladatelům doporučeny přihlásit v následujícím roce 2015. 1 inovační produkt nesplnil kritéria soutěže, neboť nedodal písemnou dokumentaci. Počet oborů přihlášených inovačních produktů – 10. Přihlašovatelé podle regionální působnosti: Čechy – 9; Morava, Slezsko – 5.

Dále Pavel Švejda uvedl základní souvislosti mezi třemi soutěžemi, kterých se účastní AIP ČR, z.s.:

  • 2. ročník soutěže Best Innovator 2014 (A.T.Kearney, AIP ČR, z.s. partnerem, ocenění firem, výsledky vyhlášeny 19.11.2014)
  • 4. ročník soutěže Vizionáři 2014 (CzechInno, z.s.p.o., AIP ČR, z.s. zakládajícím členem sdružení, ocenění autorů, výsledky vyhlášeny 4.12.2014);
  • 19. ročník soutěže Cena Inovace roku 2014 (AIP ČR, z.s., výsledky vyhlášeny dnes 5.12.2014, ocenění inovačních produktů).

Pavel Švejda poté vyzval přítomné zástupce firem k představení inovačních produktů, přihlášených v rámci 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 20134. K tomu bylo uvedeno, že sedm inovačních produktů bylo prezentováno ve výstavní části INOVACE 2014 v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Zástupci přihlašovatelů postupně uvedli krátké představení inovačních produktů oceněných v rámci 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014:

prezentace

Deset ocenění v rámci Ceny Inovace roku 2014 předali senátor Petr Bratský a prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink. Zbývající jedenácté ocenění a Cena Inovace roku 2014 byla předána dodatečně po příchodu zástupkyně firmy UniControls a. s.

Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2014
I. Cena Inovace roku 2014

UniControls a. s., Praha
* Elektroměr ELM 101

II. Čestné uznání

Aircraft Industries, a.s., Kunovice
* Letoun L 410 UVP-E20 s novou pohonnou jednotkou

CESNET, z.s.p.o, Praha 6
* Rozšířená národní e-infrastruktura CESNET

První železářská společnost Kladno, s.r.o.
* Vybavení metalurgické laboratoře

TopolWater, s.r.o., Čáslav
* TOPAS S – domovní čistírna odpadních vod

III. Účast v soutěži

HAM-FINAL s.r.o., Brno
* Nástroj pro vysoce produktivní dokončovací obrábění velmi přesných děr

VÚTS, a.s., Liberec
* Produktová řada automatizovaných výměn nástrojů a technologického příslušenství obráběcích strojů

Fatra, a.s., Napajedla
* Inovativní vinylové podlahoviny v dílcích

SmarTech Solutions, s.r.o., Praha 3
* Systém auditu pro zhodnocení vývoje a výzkumu českých podniků

EUROVIA CS, a.s., Praha 1
* VIAPHONE ®

Alena Kupčíková – dys, Praha 5
* Multimediální interaktivní Testy a Slabikář pro děti od 4 let

Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2014 bude představen v prvním čísle časopisu ip tt roku 2015. V následujících číslech ip tt budou potom uveřejněny inovační produkty oceněné Čestným uznáním a Účastí v soutěži.

Na závěr zasedání Pavel Švejda poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá vytvářet inovační podnikání v ČR a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém a strategii podpory, která budou rozvíjet kreativitu a podnikatelské prostředí. Všem přítomným poděkoval za účast a pozval je k neformálnímu setkání v rámci občerstvení v Jičínském salonku.

Po ukončení zasedání se uskutečnilo setkání zástupců přihlašovatelů s přítomnými novináři a společné neformální setkání všech účastníků.

Jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Společné jednání 81. vedení AIP ČR, z.s. a 28. zasedání AIP ČR, z.s. se následně konalo ve Frýdlantském salonku.

Fotogalerie

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.