Pátek 6. 12. 2013


Inovace 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Jednací sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, Praha 1

Předání ocenění 18. ročníku soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2013

Předávání cen v rámci 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013 se konalo v Jednacím sálu Senátu Parlamentu České republiky. Předávání se zúčastnilo 43 účastníků - zástupci 13 z 16 oceněných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2013, členové orgánů AIP ČR, z.s., členové Komise Inovace roku, členové programového a organizačního výboru INOVACE 2013, novináři a hosté hosté. Jednání moderoval Pavel Švejda.

Senátor Petr Bratský a předseda vlády ČR Jiří Rusnok uvítali přítomné v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR a vyjádřili uspokojení s tím, že se opět scházíme k vyhodnocení výsledků této významné soutěže.

Předseda vlády Jiří Rusnok v krátkém vystoupení podtrhnul význam inovací a uvedl, že inovativní malé a střední podniky se vyznačují schopností přijmout, aplikovat a rozvíjet nové znalosti a techniký rozvoj pro nové obchodní příležitostí. Pro zvýšení hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst je třeba rozvíjet a posilovat schopnosti malých a středních podniků provádět výzkum a vývoj tak, že Česká republika získá inovačně orientované průmyslové prostředí.

Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku, seznámil účastníky s programem zasedání a připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže

 • Technická úroveň produktu
 • Původnost řešení
 • Postavení na trhu, efektivnost
 • Vliv na životní prostředí

V letošním roce byla potřetí uplatněna povinná konzultace přihlášky (314 zájemců o účast, přihlášeno a hodnoceno bylo 17 přihlášek s tím, že 1 inovační produkt bylo doporučeno přihlásit v následujícím roce 2014).

Dále uvedl základní souvislosti mezi třemi soutěžemi, kterých se účastní AIP ČR, z.s.:

 • 1. ročník soutěže Best Innovator 2012 (A.T.Kearney, AIP ČR, z.s. partnerem, příprava 2. ročníku 2014, ocenění firem)
 • 3. ročník soutěže Vizionáři 2013 (CzechInno, z.s.p.o., AIP ČR, z.s. zakládajícím členem sdružení, výsledky vyhlášeny 5. 12. 2013, ocenění autorů)
 • 18. ročník soutěže Cena Inovace roku 2013 (AIP ČR, z.s., výsledky vyhlášeny dnes, ocenění inovačních produktů)

Pavel Švejda poté vyzval přítomné zástupce firem k představení inovačních produktů, přihlášených v rámci 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013. Uvedl, že osm inovačních produktů bylo prezentováno ve výstavní části INOVACE 2013 v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Zástupci přihlašovatelů postupně uvedli krátké představení inovačních produktů oceněných v rámci 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013:

prezentace

Třináct ocenění v rámci Ceny Inovace roku 2013 předali předseda vlády ČR Jiří Rusnok, senátor Petr Bratský a prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink.

Zástupcům zbývajících tří oceněných inovačních produktů budou předána ocenění na 78. vedení AIP ČR, z.s. dne 17. 3. 2014.


Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2013

I. "Cena Inovace roku 2013"

RS DYNAMICS s.r.o., Praha

 • * Přenosný ultralehký detektor explosiv
 • * Portable ultralight explosive detector

II. "Čestné uznání"

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

 • * Zakládání rodinných domů na podsypu z lehkého keramického kameniva Liapor
 • * Foundation of family houses on the light ceramic Liapor aggregate subbase

Technistone, a.s., Hradec Králové

 • * Venetian Galaxy od Technistone
 • * Venetian Galaxy by Technistone

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

 • * Plantograf V12
 • * Plantograf V12

MANAGEMENTMANIA.COM LLC, organizační složka, Plzeň

 • * Business Network Platform
 • * Business Network Platform

OCHI – INŽENÝRING, spol. s r.o., Ostrava

 • * 6D Simulátor
 • * 6D Simulátor

MERKUR TOYS s.r.o., Police nad Metují

 • * Výukový systém Merkur – robotika kolem nás
 • * Merkur Education

III. „Účast v soutěži“

ELVL s.r.o., Sezimovo Ústí

 • * Technologie závitového způsobu zaválcování trubek
 • * Technology of threaded rolling of pipes

MICRORISC s.r.o., Jičín

 • * IQRF – Kompletní technologie pro bezdrátovou komunikaci
 • * IQRF – Complete technology for wireless communication

MSR Engines s.r.o., Brno

 • * JETSURF – karbonové surfovací prkno se samostatným eko pohonem
 • * JETSURF – carbon surfing board with standalone eco propulsion

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava

 • * SPUTT 500 Zařízení pro provádění creepových zkoušek
 • * SPUTT 500 Small samples testing machine

SOMA spol. s r.o., Lanškroun

 • * OPTIMA – Flexotiskový stroj nové variabilní a ergonomické koncepce
 • * OPTIMA – Flexographic printing press of new variable and ergonomicconception

Bosch Rexroth, spol. s r.o., Brno

 • * Vícefunkční zkušební stav axiálních regulačních převodníků
 • * Multi-functional bench axial control transmitters

Mechanika Králův Dvůr s.r.o.

 • * Precesní kapalinová turbína
 • * Precession liquid turbine

BVT Technologies, a.s., Brno

 • * Přístroj pro měření vlastností kultur řas
 • * The device for measurement of algae cultures properties

Software602 a.s., Praha

 • * Software602 FormApps
 • * Software602 FormApps

Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2013 bude také představen v prvním čísle časopisu ip a tt roku 2014, v dalších dvou číslech ip tt budou potom uveřejněny inovační produkty oceněné Čestným uznáním a Účastí v soutěži.

Na závěr zasedání Pavel Švejda poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá vytvářet inovační podnikání v ČR a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém a strategii podpory, která budou rozvíjet podnikatelské prostředí. Všem přítomným poděkoval za účast a pozval je k neformálnímu setkání na občerstvení v Jičínském salonku.

Po ukončení zasedání se uskutečnilo setkání zástupců přihlašovatelů s přítomnými novináři a společné neformální setkání všech účastníků.

Jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Společné jednání 77. vedení AIP ČR, z.s. a 27. zasedání AIP ČR, z.s. se následně konalo ve Frýdlantském salonku.


Fotogalerie


Zpracovali: S. Halada, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.