25. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2018


Pátek 7. 12. 2018


Workshop CESTI

V pátek 7. 12. 2018 se uskutečnil 5. ročník tradičního Workshopu CESTI. Workshop uspořádala Fakulta stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími účastníky projektu, pod záštitou děkana FAST VUT v Brně prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc.

CESTI je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. Zaměřuje se na využití nových materiálů a technologií. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

Cílem workshopu CESTI 2018 bylo prezentovat odborné veřejnosti výsledky řešení projektu a nabídnout je k praktické mu využití. Záměrem bylo také získat zpětnou vazbu a podněty pro další práci Centra CESTI a podpořit diskusi o dalším rozvoji výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury. Na workshopu proběhlo celkem 14 krátkých prezentací, které představily některé ze zajímavých výsledků projektu. Témata příspěvků se vztahovala k jednotlivým pracovním balíčkům a hlavním cílům projektu. Každý pracovní balíček byl zastoupen dvěma prezentacemi. Projekt je řešen za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky, číslo projektu TE01020168.

www.cesti.cz

Na 6. jednání VR FSv ČVUT v Praze dne 6. 12. 2018 poděkoval Pavel Švejda Stavebním fakultám v Praze a Brně za uspořádání tohoto workshopu.

Zařazení této akce členů AIP ČR, z.s. se v letošním roce uskutečnilo v rámci INOVACE 2018 poprvé, v dalších letech zařadíme podobné akce členů AIP ČR, z.s. do programu INOVACE 2019.Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková, v.r.        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.