Pátek 7. 12. 2007


12. ročník Ceny Inovace roku 2007

Předávání výše uvedených ocenění se zúčastnilo 74 účastníků - zástupci 16 oceněných inovačních produktů z celkového počtu 17 oceněných produktů v soutěži Cena Inovace roku 2007, členové orgánů AIP ČR, z.s., novináři a další hosté.

Předávání Cen Inovace roku 2007 zahájil senátor Jiří Nedoma, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Prezentaci inovačních produktů přihlášených do soutěže moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda Komise Inovace roku. V úvodu uvedl charakteristiku Ceny Inovace roku, kritéria soutěže, její hodnocení ve čtyřech úrovních a představil přítomné členy předsednictva tohoto shromáždění. Přítomného Martina Štíchu, MPO a dosud nepřítomné – Miroslavu Kopicovou, 1. místopředsedkyni RVV (bude předávat Ceny od 11.30), Karla Šperlinka, prezidenta AIP ČR, z.s. (přijde později vzhledem k jednání RVV), čestné místo je vyhrazeno Mirku Topolánkovi.

Přehled vítězů bude zveřejněn v prvním čísle časopisu ip a tt roku 2008, v dalších dvou číslech ip tt budou zveřejněny inovační produkty umístěné na druhém a třetím místě, výsledky budou umístěny na www.galerieinovaci.cz a budou předány spolupracujícím novinářům.

Po zahájení prezentovali účastníci svoje úspěšné inovační produkty v pořadí, ve kterém byly zasílány do soutěže. Prezentovány byly rovněž tři neúspěšné inovační produkty.

Šestnáct ocenění v rámci Ceny Inovace roku 2007 předala místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoje Miroslava Kopicová spolu s prezidentem AIP ČR, z.s. Karlem Šperlinkem a členem komise Inovace roku Martinem Štíchou, MPO:

I. "Cena Inovace roku 2007"

* LINET, s.r.o., Slaný „Lůžko Latera“

* Optaglio, s.r.o., Řež „Kovové mikrotečky – OVDotTM

* AMAGRO, s.r.o., Praha 10 „Huminový koncentrát Lignohumát B“

II. "Čestné uznání"

* RS DYNAMICS, s.r.o., Praha 4 „EXPLONIX – přenosný analyzátor explozivních látek“

* HONEYWELL, s.r.o., Praha 4 „ACC OPTIMIZER – optimalizátor pro pokročilé

řízení spalování“

* ÚJP Praha, a.s. „Rentgenový simulátor TERASIX se systémem VirtualBeamView“

* 1. LF UK, Praha 2 „Multifunkční biotelemetrické zařízení k inteligentnímu on-line

monitorování fyziologických parametrů člověka“

* Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno „Inovace turbinové řady SST – 300“

III. „Účast v soutěži“

* Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o., Havlíčkův Brod „Odrůda brambor VALFI“

* BAŤA, a.s., Zlín „Nová generace profylaktické obuvi pro diabetiky“

* ASICentrum, s.r.o., Praha 4 „EM 4298–dekodér/kodér pro čtečky RFID v pásmu UHF“

* Clever Technologies, s.r.o., Světice „C-PULM – endobronchiální teploměr“

* Lambda CZ, s.r.o., Brno „Laboratorní bioreaktor/fermentor MINIFOR nového konceptu“

* FS ČVUT v Praze „Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku“

* Penta Trading, s.r.o., Praha 4 „Elektroerozivní CNC hloubička PENTA CNC“

* DAKO Brno, s.r.o. „Protihlukové bariéry ze sklovláknobetonu „

* ARROW line, a.s., Ostrava „Kolejový tahač vagonů CSA 110“

Po vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo neformální setkání M. Kopicové a J. Nedomy se zástupci kolektivů – tvůrci oceněných inovačních produktů a inovačních firem.

Od 13.00 hod. se uskutečnilo jednání orgánů AIP ČR, z.s. za účasti redaktorů České televize, kteří následně uskutečnili rozhovor o Ceně Inovace roku 2007 s Pavlem Švejdou.

Fotogalerie – 7. 12. 2007
Zpracovala: I. Němečková, P. Švejda
fotogalerie I. Němečková, V. Mísařová

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.