Seminář "Technologický profil České republiky" - závěry

Datum, místo a hodina konání: 6.10.2005, Business Centrum BVV Brno, 10 - 13 hod.

Odborný garant: AIP ČR, z.s., ing. Jan Kofroň, manažer projektu Technologický profil ČR

Seminář se konal v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2005 Brno v Kongresovém sále č. 2 Business Centra. Záměrem semináře bylo získat formou veřejné oponentury tohoto projektu podněty pro další postup řešení a také inspiraci pro uvažované pokračování projektu po roce 2006. Předem ohlášený program byl splněn až na vystoupení zástupce Asociace výzkumných organizací ing. Neumajera, který byl omluven. Na semináři zazněly tyto příspěvky:

Na závěr semináře proběhla bohatá diskuse, ze které vyplynulo několik námětů pro další řešení projektu. Jsou to zejména: Zpracoval: ing. Jan Kofroň, AIP ČR, z.s.Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.