Závěry semináře Diskusní fórum k inovačnímu podnikání v České republice,
konaného dne 3.10.2007 v rámci doprovodného programu MSV 2007 v Business Centru pavilonu E brněnského výstaviště.


Semináře se zúčastnilo 22 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
Seminář řídil podle programu Pavel Dlouhý, projektový manažer AIP ČR, z.s. a prezident ČSVZ.

V první části, věnované problematice výzkumu, vývoje a inovací v České republice, nastínil M. Janeček, 1. viceprezident AIP ČR, z.s. a člen Rady pro výzkum a vývoj, aktuální situaci. V současné době se již výzkum a vývoj neodděluje od inovací, avšak stále chybí státní orgán zodpovědný za inovace. Na regionální úrovni kladně ohodnotil existenci klastrů jako nejvhodnějšího regionálního nástroje. Klíčovým faktorem pro zlepšení situace inovačního prostředí v ČR je podle M. Janečka celková zásadní změna chápání výzkumu a vývoje v České republice.
Zdůraznil nezastupitelnou roli AIP ČR, z.s. jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání.
V závěru prezentace zmínil evropské strukturální fondy jako příležitost ke zlepšení situace i jako jisté riziko při nedostatečném pochopení podstaty problému. (Více viz.)

Druhá část semináře byla věnována příspěvku P. Švejdy, generálního sekretáře AIP ČR, z.s., na téma Galerie inovací.
Obsah registrované ochranné známky Galerie inovací je v souladu s posledními poznatky o současné situaci inovací v ČR. Vzhledem k rozšíření inovací do všech oblastí dochází k řadě duplicit v jednotlivých etapách inovačního procesu. Galerie inovací jako řešení je prostorem pro sjednocení konečné etapy inovačního procesu, tj. inovačních produktů.
Galerie inovací má nově svoji stálou vitrínu v Business Centru pavilonu E brněnského výstaviště, která je prostorem pro zveřejňování nejnovějších skutečností z oblasti inovací. (Více viz.)

V rámci diskuze, řízené P. Dlouhým, vystoupili tito účastníci:
Š. Grundová, CzechInvest, na téma programy Inovace a Potenciál. Vysvětlila, na jaké fáze inovačního procesu jsou tyto programy zaměřeny a jak se s nimi konkrétně pracuje při získávání financí ze strukturálních fondů EU. (Více viz.)
J. Volf, FS ČVUT, kladně zhodnotil vliv Ceny Inovace roku na publicitu inovačních produktů.
Z. Svatoš, ČSJ, vyjádřil potěšení z úzké spolupráce s AIP ČR, z.s. a informoval účastníky o 51. kongresu EOQ a o aktuálních akcích ČSJ (Měsíc kvality, Evropský týden kvality, s mottem Inovace a péče o kvalitu; časopis Perspektivy jakosti).

Na závěr semináře se uskutečnila plánovaná ochutnávka vín společnosti Eurowines paní R. Hradilové.

Účastníkům semináře byly poskytnuty materiály AIP ČR, z.s.:

  • brožura Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR v rámci programu KONTAKT, 2007.
  • CD TP ČR a související informační materiál
  • Časopis ip a tt 3/2007
  • Brožura 10 let členství ČR v programu EUREKA
  • Informační desky AIP ČR, z.s.
  • Pozvánka na INOVACE 2007 s programem
  • Cena Inovace roku 2007

Zpracovala: V. Matiášková
Fotogalerie: P. Dlouhý, I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.