Inovace a technologie v rozvoji regionů


Konference v rámci doprovodných programů veletrhu URBIS a Stavebních veletrhů 2005, Brno dne 20. 4. 2005

Konferenci počtvrté uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) v součinnosti s Českou asociací rozvojových agentur (ČARA). Zahájili ji generální sekretář AIP ČR, z.s. Pavel Švejda a předseda ČARA Manfred Hellmich. Konference se zúčastnilo 80 odborníků, zástupců regionálních rozvojových agentur, krajských úřadů, hospodářských komor, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů.

Po zahájení konference převzal ing. Jaroslav Lakomý z Českých Budějovic od předsedy programového a organizačního výboru INOVACE 2004 Pavla Švejdy ocenění z "Ankety návštěvníků výstavní části INOVACE 2004".

V rámci upraveného programu konference postupně vystoupili přednášející:
- Ing. Jan Kofroň, manažer projektů AIP ČR, z.s.
"Technologický profil ČR" (více na www.techprofil.cz)

- Ing. Marcela Příhodová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
"Operační program průmysl a podnikání - podpora inovací a technologií " - programy ROZVOJ, TECHNOLOGIE, KLASTRY (více …)

- Ing. Petr Kolář, CzechInvest
"Operační program průmysl a podnikání - podpora inovací a technologií " - programy PROSPERITA, INOVACE (více …)

- P. Švejda, AIP ČR, z.s.
"Zkušenosti z přípravy a realizace regionálních (krajských) inovačních strategií"
* Pracovní týmy k inovačnímu podnikání v krajích - Seznam členů pracovního týmu AIP ČR, z.s. k inovačnímu podnikání v kraji, Dokumentace z jednání pracovního týmu
* stav přípravy RIS v jednotlivých krajích:
- hl.m. Praha - příprava pracovního týmu AIP ČR, z.s. k inovačnímu podnikání
- Jihočeský - projekt MATEO
- Karlovarský - RITTS INBO
- Liberecký - RITTS INBO
- Pardubický - 17. 3. 2005 schválena příprava RIS
- Jihomoravský - realizace RIS
- Zlínský - podpis smlouvy do 2 měsíců
- Středočeský - příprava RIS
- Plzeňský - projekt BRIS
- Ústecký - RITTS INBO
- Královéhradecký - příprava RIS - odsouhlasení
- Vysočina - příprava RIS
- Olomoucký - příprava RIS
- Moravskoslezský - zpracování RIS

V rámci diskuse postupně vystoupili:
- M. Filip, Prefa Kompozity, Brno
* vazba na živnostenský zákon - doporučeno obrátit se na odbor živností MPO - připravit náměty ke změně zákona
- J. Vitula, RRA JM, Brno
* realizace RIS na jižní Moravě (více …)
* založení fondu mikropůjček (10 mil. Kč)
- M. Hellmich, RRA Most
* úloha komor - hospodářských i oborových
- E. Ondráček, VUT Brno
* propojování univerzit a krajů (kraj vstupuje do Brněnského centra technologických studií - smluvní vztah)
- G. Krčmařová, CESNET, Praha 4
* síť Cesnet 2; připojování nekomerčních organizací (více na www.cesnet.cz)
- M. Kadeřábek, Consulto, Praha 6
* program PROINNO; podpora výzkumu a vývoje, konkurenceschopnost; zprostředkování kontaktů mezi ČR a SRN; kooperační setkání v Karlových Varech (listopad 2005) - spolupráce příhraničních regionů; Inovační den AiF, Berlín (1. 6. 2005)
- D. Zubik, VŠE, Praha 3
* Inovační aktivity v Bělorusku (více …)
- F. Křižka
* stabilizace venkovského prostoru, problematika životního prostředí, transformace k soběstačnosti
- J. Lakomý, SVTP ČR
* spoluvytváření RIS JČ, řídící výbor RIS; příprava vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích;
- P. Švejda, AIP ČR, z.s.
* příprava a návrh dohody česko-běloruské vědeckotechnické spolupráce; program KONTAKT;
* diskusní fórum - Klub inovačních firem AIP ČR, z.s., Národní inovační politika, Pracovní týmy k inovačnímu podnikání v krajích (více na www.aipcr.cz)
* terminologie pojmů - Společnost vědeckotechnických parků ČR (používáno od založení společnosti 27. 7. 1990)
* orientace projektu TP ČR v roce 2005 - regiony, inovační produkty, mezinárodní organizace

Další, pátá konference Inovace a technologie v rozvoji regionů se uskuteční v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2006 v Brně (25. - 29. 4. 2006).

V Brně dne 20. 4. 2005
Zpracovaly: Věra Mísařová, Iveta Němečková AIP ČR, z.s.

fotogalerie

nahoru


Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.