Odborný seminář - Evropský program průmyslového výzkumu a vývoje EUREKA

Dne 5.10.2005 se na 47. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně konal v rámci programu odborných konferencí a seminářů k veletrhu odborný seminář - Evropský program průmyslového výzkumu a vývoje EUREKA. Místo konání bylo Business centrum II., kde byl i malý stánek AIP ČR, z.s.. Odborným garantem semináře byl ing.Pavel Dlouhý, EUR Ing., manažer projektů EUREKA v AIP ČR, z.s.. Technicky byl seminář precisně zajištěn, program byl hodnotný a přednášející byli zkušení pracovníci výzkumu a vývoje v ČR. Přesto zájem posluchačů nepřekročil číslo 20. Bylo to způsobeno kromě silné nabídky mnoha dalších souběžně probíhajících seminářů a informačních mítingů nejen v Business Centru, ale i nepřehledně vyznačeným přístupem do prostor celého patra se stánky a konferenčními místnostmi ze strany BVV. Věrní posluchači měli možnost se na semináři dozvědět mnoho novinek z probíhajícího předsednictví ČR programu EUREKA, shlédnout propagační šot a přímé informace řešitelů o úspěšně řešených i vyřešených úkolech EUREKA a dalších v rámci VaV v ČR . Na www.aipcr.cz jsou uvedeny i některé presentace přednášejících včetně fotodokumentace.

Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.