"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 6. 6. 2007

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již poosmé. Zúčastnilo se jej 42 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem,vědeckotechnických parků, regionálních hospodářských komor a patentoví zástupci.

V průběhu semináře, který řídil ing. P. Dlouhý, AIP ČR, z.s., byly předneseny v nepozměněném pořadí tyto informace:

Nejvýznamnější doporučení, náměty, návrhy a připomínky:

a) k předneseným tématům:

b) vyplývající z diskuse, která byla pravidelně k jednotlivým předneseným tématům.například vystoupili doc Volf (ČVUT - FMI), J. Effmert (patentový zástupce), pracovníci AV ČR a všichni přednášející:

Účastníci semináře mimo jiné děkují všem přednášejícím za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.

V Praze dne 7.6. 2007
Zpracoval: Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.
Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.