Závery regionální akce

Inovace a technologie v rozvoji regionu –

Kybernetická revoluce.CZ

Ve středu 26. 4. 2017 uspořádaly Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.), Česká asociace rozvojových agentur (ČARA) a sdružení CzechInno v pořadí již 16. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, v letošním roce se zaměřením na kybernetickou revoluci.CZ.

Akce se uskutečnila v rámci projektu CzechInno, z.s.p.o. - v pořadí 5. regionální akce v 1. pololetí 2017 z celkového počtu 6:

clip_image002.jpg

clip_image004.jpg

Regionální akce se uskutečnila od 9.30 hodin v sále 102 Administrativní budovy, Veletrhy Brno a. s., v rámci doprovodného programu veletrhu Stavebních veletrhů 2017.

Po zahájení a úvodních slovech zástupců CzechInno/AIP ČR, z.s., ČARA a Krajského úřadu JMK předal Pavel Švejda (SVTP ČR, z.s.) osvědčení o akreditaci Michalu Burianovi, Biology Park Brno, a.s. (20. akreditovaný park v rámci 13. průběžné akreditace vědeckotechnických parků v ČR).

Dále následovaly plánované přednášky včetně odpolední návštěvy pracoviště ABB Česká republika v Brně – Slatina.

Více na: www.kybernetickarevoluce.cz

V odpoledních hodinách navštívili zástupci AIP ČR, z.s. Inženýrský den ČKAIT – jeho blok 3, který moderoval člen vedení AIP ČR, z.s. a Komise Inovace roku Svatopluk Zídek. Dále byly navštíveny vybrané výstavní stánky Stavebních veletrhů 2017 (např. iNELS, ENIKA, VUT v Brně, ABB Česká republika, Stavba roku 2016, Národní stavební centrum, ČKAIT).

V průběhu celodenních jednáních se zástupci AIP ČR, z.s. setkali se svými partnery, například:
* M. Štefl a M. Čermák – hodnocení výsledků VaVaI, úloha inovačních produktů a jejich prezentace
* J. Chaloupka – aktuální úkoly nadačního fondu Využij svůj talent
* L. Grmela – součinnost s VUT v Brně v rámci Systému inovačního podnikání v ČR, přednáška P. Švejdy 6. 6. 2017
* O. Zima, ENIKA CZ Nová Paka – Cena Inovace roku 2017
* J. Hlaváček, ELKO EP Holešov - Cena Inovace roku 2017Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková


Fotogalerie-Seminář: I. Němečková

Fotogalerie-Inženýrský den ČKAIT a Veletrh: I. Němečková


nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.