Národní inovační strategie

Místo konání: České Budějovice, zasedací sál Hospodářské komory, Husova 9,
Datum konání: 4.5.2004 od 10.00 do 13.00
Přítomni: Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s.
Mgr. Jaroslava B. Sporková (náměstkyně místopředsedy vlády ČR)
Mgr. Bartas Oldřich (odbor rozvoje lidských zdrojů)
Ing. Jaroslav Lakomý, vedoucí Jihočeské skupiny SVTP ČR

11 přítomných posluchačů


Zahájení: J. Lakomý, viceprezident SVTP ČR - zdůraznil naléhavost uplatnění inovací v úplném cyklu vymyslet - vyrobit - prodat. Nezaměňovat invenci za inovaci. Invence je vymyslet, inovace znamená dokončení cyklu výrobou a prodejem. Zmínil též přípravu Jihočeské Regionální inovační strategie (Jč RIS).

Hlavní referát: J.B.Sporková - Národní inovační strategie a postup její implementace

Diskuse k referátu: řídil P. Švejda

V jejím průběhu byly předloženy tyto náměty, dotazy a připomínky:

S.Mlčoch, TIC Třeboň - znalostní společnost je hlavním cílem (přehodnotit upřednostňovaný cíl turistiku kontra podpora inovací)
Potřeba kvalitní VaV a inovace. V regionech stanovit mezioborové priority.

J. Lakomý: V Jižních Čechách je silný potenciál v Jihočeské univerzitě a ústavech AV ČR
Na tom je nutné stavět..

R.Šubrt, Energy Centre: Zaměřit se na celoživotní vzdělávání nejen studentů ale i vyučujících.
Zajistit podporu průmyslové právní ochrany a její vymahatelnost.
V bankovním sektoru je zapotřebí aby analytici byli na takové úrovni, aby dokázali správně ohodnotit rizika inovačního podnikání. Vztah k asociaci bank, která banky sdružuje.

S.Mlčoch, TIC Třeboň: Zúžit prostor stanovením menšího počtu cílů - respektive priorit. Iniciovat vznik VTP v lokalitách dosud v kraji nedotčených - Táborsko a Strakonicko. Upozornil na Rakouský model ve vytváření VTP.

J. Lakomý: Uplatňovat tedy systémový přístup pro vznik nových VTP a jejich financování, např. vytvořením interfejsu který by monitoroval a sdružoval zdroje v regionu a produkoval ve vhodných lokalitách VTP. Řešil v nich podíl soukromého a veřejného kapitálu, monitoring

Z. Daňha, MICB: V Jihočeském kraji bylo stanoveno 7 priorit, přitom jednou z nich je věda a inovace. Jihočeský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 15 mil. Kč na přípravu Regionální inovační strategie. Politická podpora v regionu funguje, priority jsou stanoveny, lze pracovat na projektech i ve druhém volebním období.
Ačkoliv je v TP Jč kraje asi 80 inovačních firem, jsou tyto soukromé firmy v přístupu k RIS nejproblematičtější. Najít vysvětlení a cestu k nim.

M. Lešková, Kovosvit M.A.S.: dotaz na to jak se má jejich a.s.postavit k NIS:
Sledovat Strukturální fondy, přípravu Jč RIS a NPI, EUREKA, programy MPO 2005

Byla potvrzena účast P. Švejdy aj.B.Sporkové na konferenci v Nových Hradech 14.5.2004.
Obsah (c) 2001-2023 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.