Národní inovační strategie

Seminář se uskutečnil dne 6. 5. 2004 ve velké zasedací místnosti VÚHU, a.s., Most, za účasti 42 zástupců regionálních struktur - rozvojových agentur, krajských úřadů, hospodářských komor, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů.

Seminář uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) v součinnosti s Podnikatelským a inovačním centrem Severní Čechy (dále PIC) a Úřadem vlády ČR jako čtvrtý z pěti připravovaných seminářů k Národní inovační strategii (dále NIS) a postupu její implementace. První se uskutečnil v rámci konference Inovace a technologie v rozvoji regionů v Brně dne 21. 4. 2004, druhý 30. 4. 2004 v Praze a třetí 4. 5. 2004 v Českých Budějovicích. Poslední, pátý, se uskuteční 25. 5. 2004 v Ostravě v budově Vědeckotechnologického parku Ostrava.

Seminář, kterému předcházelo od 9.00 hodin úvodní jednání pracovního týmu k inovačnímu podnikání v Ústeckém kraji v zasedací místnosti RRA Ústeckého kraje, zahájil vedoucí manažer PIC Severní Čechy K. Bořecký.

V úvodním vystoupení J. Šulc, hejtman Ústeckého kraje, ocenil přípravu Národní inovační strategie jako nástroj změn, uvedl příklad "chemie" v Ústí nad Labem, poukázal na přetrvávající rezortismus, na nutnost řešit dopravní infrastrukturu kraje (v rámci přípravy projektů NUTS II Severozápad) a na skutečnost, že funguje fond revitalizace v Ústeckém kraji . Poukázal na mále motivující systém aktivní politiky zaměstnanosti a na nezbytnost připravit kvalitní inovační a technologické projekty v Ústeckém kraji. Doporučil zřízení Ministerstva hospodářství ČR, které by zodpovídalo za oblast inovací.

Ve svém vystoupení k Národní inovační strategii a její implementaci seznámila Jaroslava B. Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR, přítomné účastníky s obsahem Národní inovační strategie, schválené vládou ČR 24. 3. 2004 (více viz ….) a s náměty na její implementaci .

V rámci diskuze, kterou řídil P. Švejda, AIP ČR, z.s., byly předloženy tyto návrhy, připomínky a doporučení:

F. Holešovský, Ústav techniky a řízení výroby UJEP Ústí nad Labem
* stanovit reálné priority ("chaos ve VaV")
* příprava sítě konzultačních středisek na VŠ
* připravit Ministerstvo hospodářství ČR
* příprava technologického parku v Ústí nad Labem

M. Krtička, TC AV ČR
* v ČR není znám žádný vědeckotechnologický park
* stanovit principy podpory VaV, vytvořit svodný program podpory výzkumu (příklad TEKES - Finsko)
* připravit podmínky pro uplatnění rizikového kapitálu v ČR za účasti státu

J. Pechoč, Appian Group
* zvýšit účast velkých podniků při přípravě Národní politiky inovací
* více podpořit účast velkých podniků v programech VaV (MSP)

V. Čechák, VŠFS
* příprava projektu Inovace v sociální sféře

J. Hanuš, Czechinvest, regionální kancelář pro Ústecký kraj
* příprava strukturálních fondů (OPPP, …)
* možnosti podpory vědeckotechnických parků v rámci OPPP

V průběhu diskuze informoval P. Švejda o zastoupení AIP ČR, z.s. v Ústeckém kraji v RRA Ústeckého kraje, a.s. a o vztahu k pracovnímu týmu k inovačnímu podnikání v Ústeckém kraji, který vede T. Tuček, RRA.

V závěru semináře vystoupila Jaroslava B. Sporková, poděkovala AIP ČR, z.s. za přípravu a uspořádání semináře, umožnění diskuze k NIS a účastníkům semináře za kvalitní návrhy v přípravě Národní inovační politiky (NIP).

Poslední seminář k Národní inovační strategii a její implementaci se uskuteční:
* 25. 5. 2004 ve VTP OstravaV Praze dne 10. 5. 2004

Zpracoval: P. Švejda, AIP ČR, z.s.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.