Diskusní fórum

Diskusní fórum

Prodej licence na užitný vzor
Autor: Iveta Němečková
Kontakt: nemeckova@aipcr.cz
Příspěvek: Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity zaznamenala další úspěch v komercializaci svých výsledků vědy a výzkumu. Tentokráte se jedná o prodej licence na UV.26543 „Ovocná pomazánka, marmeláda nebo džem“ ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Jedná se o prodej licence v oboru potravinářství. Původce tohoto užitného vzoru je dlouholetý zkušený vědec, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti z komerční sféry.
Licenční smlouva k tomuto užitnému vzoru byla podepsána dne 30. 11. 2017 s firmou Džemy Vališ, zastoupenou paní Martinou Vališovou, a za účasti vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, RNDr. Růženy Štemberkové.
Součástí prodeje této licence bylo i poskytnutí používání ochranné známky JU, které bude využíváno na produkty týkající se této Licenční smlouvy. Zároveň Kancelář transferu technologií předala firmě Vališ i kontakty na odběratele, kteří projevili zájem o tyto džemy.
Více na: http://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/845-prodej-licence-na-uzitny-vzor
Vloženo: 4.12.2017 16:04:16


Vložit odpověď na tento příspěvek


Příspěvky této diskuse:

Prodej licence na užitný vzor  Iveta Němečková nemeckova@aipcr.cz

Zpět na seznam příspěvků fóra        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.