Diskusní fórum

Diskusní fórum

KONTAKT - vysvětlení k nejčastějším dotazům
Autor: Ing. Jan Kofroň
Kontakt: kofron@aipcr.cz
Příspěvek: Pro řešitele by měl systém fungovat letos takto:
- po obdržení Rozhodnutí se zaregistrujete do aplikace MŠMT "Aplikace pro sběr údajů o projektech mobility výzkumných pracovníků (projekty s kódovým označením MEB...)" což stačí pro řešitele pouze jednou pokud tuto aplikaci používá pro více projektů i z různých programů, údaje o projektech se pak musí zadat pro všechny projekty. MŠMT zajistí překlopení údajů o projektech z této aplikace do CEPu pak hromadně.
- od MŠMT dostanete peníze formou "limitky" předem na příslušný rok (přijdou na rektorát, hromadně sečteny za více vašich projektů pokud je máte - je
důležité informovat rektorát - ekonomický útvar o výši přidělené částky pro Vás)
- pro zprávu s přehledem cest a jejich nákladů máte termín na odeslání na AIP ČR 31.1. následujícího roku
- vyúčtování budete posílat MŠMT v termínu zákona 130/ 2002 Sb.. MŠMT zatím nestanovilo podrobnosti k vyúčtování, zatím se na tom pracuje. Je ale zřejmé, že se již nebude vyúčtovávat průběžně, ale pouze v závěru příslušného roku.
Vloženo: 6.6.2008 12:08:00


Vložit odpověď na tento příspěvek


Příspěvky této diskuse:

KONTAKT - vysvětlení k nejčastějším dotazům  Ing. Jan Kofroň kofron@aipcr.cz

Zpět na seznam příspěvků fóra        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.