Diskusní fórum

Diskusní fórum

Výzkumný program EK
Autor: Věra Mísařová
Kontakt: misarova@aipcr.cz
Příspěvek: Upozorňujeme na možnost předkládání nabídek na výzkumné projekty v Mongolsku. Celkem byla na tyto projekty schválena částka ve výši 8,1 mld. Euro v rámci 7. RP oznámeného Evropskou komisí. Uzávěrka pro předkládání žádostí je stanovena na podzim 2012.
Bližší informace o výzkumných projektech v Mongolsku ze zdrojů Delegace EU v Pekingu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/752&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr.
Vloženo: 30.7.2012 15:42:57


Vložit odpověď na tento příspěvek


Příspěvky této diskuse:

Výzkumný program EK  Věra Mísařová misarova@aipcr.cz

Zpět na seznam příspěvků fóra        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.