Diskusní fórum

Diskusní fórum

Jak je ČR připravena na čerpání unijních peněz?
Autor: Svatopluk Halada
Kontakt: halada@aipcr.cz
Příspěvek: Současná výzva vlády k zájemcům o unijní dotace, aby neváhali s přípravou projektů, nemůže zakrýt skutečnost, že Česká republika nabrala, stejně jako na začátku předchozího dotačního období 2007-2013, ve vyjednávání operačních programů výrazný skluz. Patříme mezi poslední země EU, které ještě nemají schválený ani jeden operační program.
Je všeobecně známo, že vyjednávání s Evropskou komisí zamrzlo na poměrně dlouhou dobu z důvodu chybějícho zákona o státní službě a také kvůli českému legislativnímu opatření k hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, které bylo v rozporu s unijním právem. Tyto překážky ČR už odstranila, ale kromě toho Evropská komise měla ještě i celou řadu dalších technických připomínek.
ČR také patří mezi členské státy s nejhorším výsledkem čerpání unijních dotací v období 2007-2013, které nyní fakticky dobíhá do konce letošního roku. Je přitom jasné, že se nepodaří dočerpat několik desítek miliard korun, jež pro ČR byly k dipozici v unijním rozpočtu.
Ve stávajícím programovacím období 2014-2020 může ČR získat z unijních fondů téměř 24 miliard € (zhruba 650 miliard korun). Předpokládá se, že čtyři operační programy – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí a OP Zaměstnanost mohou být v Bruselu schváleny v průběhu května. Na tyto programy je zhruba vyčleněna polovina objemu dotací, které ČR může v období 2014-2020 z EU získat.
Čtyři další programy OP Doprava, OP Rybářství, Integrovaný regionální program, OP Technická pomoc a stejně tak OP Praha – pól růstu, jež bude v gesci magistrátu hlavního města, budou v Bruselu schvalovány až v pozdějším termínu. To prakticky znamená, že tyto operační programy ztrácejí na svoje řešení dobu dvou let z celkového sedmiletého dotačního období 2014-2020.
Vloženo: 9. 4. 2015 13:19:13Příspěvky této diskuse:

Jak je ČR připravena na čerpání unijních peněz?  Svatopluk Halada halada@aipcr.cz

Zpět na seznam příspěvků fóra        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.