Diskusní fórum

Diskusní fórum

OP PIK na období 2014-2020 byl schválen EK
Autor: Svatopluk Halada
Kontakt: halada@aipcr.cz
Příspěvek: Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento Operační program, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, se tak stal prvním českým Operačním programem na programovací období 2014-2020 schváleným Evropskou komisí.
Alokace OP PIK pro období 2014- 2020 je celkově 4,331 miliardy EUR (zhruba 120 miliard korun). OP PIK je zaměřen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na podporu podnikání malých a středních podniků. Důležitou součástí Operačního programu jsou intervence mající za cíl posun české ekonomiky k energeticky účinnému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových nízkouhlíkových technologií. Pomoci usnadnit rozvoj podnikání a přístup ke službám státu v oblasti ICT ze strany podnikatelů i občanů, bude podpora zaměřena na zavádění vysokorychlostního přístupu k internetu a rozšiřování nabídky ICT služeb.
Vloženo: 30.4.2015 10:38:17


Vložit odpověď na tento příspěvek


Příspěvky této diskuse:

OP PIK na období 2014-2020 byl schválen EK  Svatopluk Halada halada@aipcr.cz

Zpět na seznam příspěvků fóra        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.