O Ceně Inovace roku


Cena Inovace roku

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku.

V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

Kritéria

soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;

do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba)

přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

K jednotlivým kritériím – platí rovněž pro rok 2017

Kritéria podrobně

Přihláška do soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku plnění kritérií této soutěže:

A- technická úroveň produktu
B- původnost řešení
C- postavení na trhu, efektivnost
D- vliv na životní prostředí

K jednotlivým kritériím – platí rovněž pro rok 2017

Termíny

Uzávěrka přihlášek 22. ročníku je 31. října 2017; možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 17. října 2017..

Poplatek za přihlášení do soutěže činí 4000 Kč.
Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 5. – 8. 12. 2017.
Vybrané produkty budou zveřejněny v odborném časopisu Inovační podnikání & Transfer technologií vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na webové prezentaci AIP ČR, z.s.

Přihlášení

Přihlášky se vyplňují do formuláře, který bude umístěn včas ke stažení na adrese www.aipcr.cz nebo v časopise Inovační podnikání & Transfer technologií. Přihláška i s přílohami se zasílá ve dvou vyhotoveních na adresu:
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Přihláška se posílá navíc elektronickou poštou na adresu:
svejda@aipcr.cz

Vyhodnocení

Vyhodnocení provádí desetičlenná komise složená z odborníků

  • Akademie věd České republiky
  • Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s.
  • České společnosti pro jakost, z.s.
  • Českého vysokého učení technického v Praze
  • Českého svazu stavebních inženýrů
  • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • Technologické agentury ČR
  • Úřadu průmyslového vlastnictví
  • Úřadu vlády ČR
  • Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2017 proběhne
5. prosince 2017 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

Nositelé Ceny

2016
21. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2016
Výsledky soutěže

2015
20. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2015
Výsledky soutěže

2014
19. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2014
Výsledky soutěže

2013
18. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2013
Výsledky soutěže

2012
17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012
Výsledky soutěže

2011
16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011
Výsledky soutěže

2010
15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010
Výsledky soutěže

2009
14. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2009
Výsledky soutěže

2008
13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2008
Výsledky soutěže

2007
12. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2007
Výsledky soutěže

2006
11. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2006
Výsledky soutěže

2005
10. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2005
Výsledky soutěže

2004
9. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2004
Výsledky soutěže

2003
8. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2003
Výsledky soutěže

2002
7. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2002
Výsledky soutěže

Kontaktní údaje

Další informace získáte na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
+420 221 082 275
svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2018 Magicware s.r.o.