logo of AIE CR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR, z.s.
Novotného lávka 5
CZ - 116 68 Praha 1

tel.: +420 221 082 275

redakce@aipcr.cz

aipcr@aipcr.cz

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.