24. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2017Čtvrtek 7. 12. 2017

Mezinárodní spolupráce ve VaVaI

Programy EUREKA a Eurostars

Sekce mezinárodní spolupráce ve VaVaI – Programy EUREKA a Eurostars se zúčastnilo téměř 60 českých a zahraničních expertů a zástupců českých organizací, kteří pracují v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích. Zastoupení měla také Technologická agentura ČR a Asociace výzkumných organizací. Přítomni byli rovněž zástupci obchodního oddělení Velvyslanectví Španělska v Praze a reprezentant chilské obchodní organizace PROCHILE.

Zasedání sekce zahájil a její program moderoval Svatopluk Halada, zástupce vysokého představitele České republiky v programech EUREKA a Eurostars. V rámci první části programu vystoupila zástupkyně EUREKA Sekretariátu v Bruselu a uvedla současné projektové trendy a výsledky programů EUREKA a Eurostars. Prezentace zahraničních kolegů z národních sekretariátů EUREKY v Maďarsku a Španělsku byly zaměřeny na služby prováděné v rámci obou sekretariátů, vysvětlen byl mechanismus národního financování a uvedeny příklady úspěšných projektů s širším mezinárodním dopadem. Rovněž byl prezentován nově zahájený EUREKA SMART klastrový projekt, který je řízen a koordinován Španělskem, jež skýtá otevřené možnosti pro české podniky a výzkumné organizace řešit problematiku nových inovačních produktů v oblastech high-tech výrobních procesů.

Českou republiku v programu sekce nejprve reprezentovalo MŠMT a jeho národní sekretariát programů EUREKA a Eurostars. Podrobně byl uveden stávající mechanismus národní finanční podpory v rámci INTER-EUREKA a představeny byly poslední výsledky úspěšných EUREKA projektů s českou účastí. Ve vystoupení EEN ČR byly uvedeny konkrétní dopady zahájené spolupráce mezi EUREKA CZ a EEN CZ. Zástupci z průmyslových podniků SINTEX, a.s., Delong Instruments, a.s., OLTIS Group prezentovali jejich mezinárodně úspěšné projektové výsledky v rámci projektů EUREKA a Eurostars. Stejně tak mezinárodně významný úspěch EUREKA klastrového projektu byl uveden Západočeskou univerzitou v Plzni, včetně synergické pomoci EEN-EUREKA při přípravě projektu. Zástupkyně z Úřadu průmyslového vlastnictví uvedla jednotlivé druhy průmyslových práv, s nimiž se obecně setkávají řešitelé výzkumných projektů.

V letošním roce v sekci mezinárodní VaVaI spolupráce – Programy EUREKA a Eurostars přijaly účast Maďarsko a Španělsko, jako hlavní partnerské země. Na zasedání byla vyhlášena dvoustranná Česko – Španělská výzva a časový harmonogram pro podávání EUREKA projektů (network projekty a subklastrové projekty) s účastí České republiky a Španělska.

Hlavním cílem sekce bylo motivovat české organizace připravovat návrhy nových projektů EUREKA a Eurostars se zahraničními partnery a tím aktivně vstupovat do mezinárodní spolupráce. Na základě toho zvyšovat svoji konkurenceschopnost a odborné znalosti.

Powerpointové prezentace přednášejících v pořadí podle programu:

EUREKA is going ahead
Svatopluk Halada, Karel Šperlink, AIE CR

EUREKA and Eurostars – current project trends, results and statistics
Marcela Palacká, Manager, EUREKA Secretariat, Brussels

EUREKA and Eurostars in Hungary – support services and funding, successful projects
Gergely Mészáros – EUREKA NPC, Hungarian EUREKA Secretariat, NRDI Office

EUREKA and Eurostars in Spain – support services and funding, successful projects
Inmaculada Cabrerra Hinojosa, Manager, Spanish EUREKA Office, CDTI

SMART EUREKA Cluster on Advanced Manufacturing – Call for projects
Javier Eguren Albistegui, Director – SMART Programme

EUREKA and Eurostars in the Czech Republic – current support and results
Josef Martinec, EUREKA NPC, Czech EUREKA Office, MEYS

EEN and EUREKA – synergy and cooperation at national level in the Czech Republic
Petr Hladík – Head EEN CR, Technology Centre CAS

Experience with the EEN and EUREKA at the UWB – synergy and cooperation
Radek Soukup, University of West Bohemia

EUREKA DITEX project
Jiří Procházka, Director – SINTEX

Eurostars MiniTEM project
Michal Drštička, Manager - Delong Instruments

Practical Use of Funding Instruments
Petr Kroča, Director – OLTIS Group

Industrial property rights
Eva Křováková, Manager, IPO CR
 

Fotogalerie z jednání odborné sekce Programy EUREKA a EurostarsV samostatné odpolední části se v sídle AIP ČR, z.s. uskutečnilo druhé dohodnuté setkání s představiteli Ministerstva školství a vědy RF a Jihozápadní státní univerzity se sídlem v Kursku. Setkání z ruské strany se navíc zúčastnil Alexander Larchikov, FASIE Foundation, z české strany Evžen Ondráček z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

Členové obou delegací představili konkrétní možnosti spolupráce, upřesnili podmínky pro tuto spolupráci. Posoudili rovněž Dohodu o spolupráci mezi Jihozápadní státní univerzitou Kursk a AIP ČR, z.s. Tuto dohodu podepsanou zástupcem rektora L. M. Chervyakovem, podepsal za AIP ČR, z.s. P. Švejda. Tato dohoda vytváří základní předpoklady pro spolupráci technických univerzit v ČR, členů AIP ČR, z.s. s jejich partnerskými univerzitami v RF.

Účastníkům jednání byla předána 4. čísla časopisu Inovační podnikání a transfer technologií a brožura Cena Inovace roku 2017. Bylo dohodnuto uveřejnění informace o uzavřené dohodě v čísle 1/2018, byl konzultován postup přípravy přihlášek inovačních produktů v rámci 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018 ze strany předkladatelů, kteří mají sídlo v ČR. Jedná se o možnost přihlásit nejkvalitnější inovační produkty, jedny z výsledků vzájemné dvoustranné česko-ruské vědeckotechnické a inovační spolupráce do 31. 10. 2018.

FotogalerieVe večerních hodinách byly slavnostně vyhlášeny vítězové projektu Vizionáři 2017 v hotelu Belveder, Milady Horákové 19, Praha 7. Více na www.czechinno.cz.

Zpracovali: S. Halada, P. Švejda, I. Němečková

Fotogalerie: OLTIS Group, a.s., I. Němečková,


Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda


nahoru
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.