25. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2018Úterý 4. 12. 2018

Plenární sekce „Inovační potenciál ČR“


Plenární sekce 25. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo 44 zástupců subjektů Systému inovačního podnikání v ČR, vědeckotechnických parků, podnikatelských subjektů, výzkumných institucí a dalších organizací z oblasti inovačního podnikání.

Jednání INOVACE 2018 a úvodní plenární sekci s aktuálními informacemi o Systému inovačního podnikání v ČR, o projektu SPINNET otevřel Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., prezident SVTP ČR, z.s. a předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2018. Přivítal domácí i zahraniční účastníky a uvedl další program Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Úvodní plenární sekci dále moderoval Petr Křenek, vědecký pracovník Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Dále uvádíme prezentace přednášejících dle programu:

Průmysl a společnost 4.0
Ocenil úlohu SVTP ČR, z.s. (od 1990) a AIP ČR, z.s. (od 1993) při vytváření inovační infrastruktury ČR v rámci SIP v ČR.

Martin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vhodné financovaní inovačního podnikání, příklad Bulharska
Georgi Stoilov, Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR

Systém podpory nadání
Irena Hošková, Národní institut pro další vzdělávání

Financování inovací v ČR – odpočet na VaV
Tomáš Uhlíř, AYMING

Inovace jako předpoklad pro rozvoj bioekonomiky
Miroslav Hájek, Česká zemědělská univerzita v Praze

Deset let EEN a příprava období 2022+
Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR

V závěrečném shrnutí Petr Křenek poděkoval všem vystupujícím za jejich kvalitní a přínosné prezentace a pozval přítomné na další součást programu od 12.30 hodin – prezentace a předání ocenění v rámci 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018.

Slavnostního předávání se zúčastnili zástupci přihlašovatelů 8 úspěšných, dále prezentovaných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2018, členové orgánů AIP ČR, z.s., členové Komise Inovace roku, členové programového a organizačního výboru INOVACE 2018, pozvaní hosté.

Jednání moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku. Seznámil účastníky s programem této části a připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže.

Švejda-CIR 2018

Pavel Švejda poté vyzval přítomné zástupce firem k představení inovačních produktů, přihlášených v rámci 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018. K tomu uvedl, že jeden inovační produkt je prezentován ve výstavní části INOVACE 2018.

Někteří zástupci přihlašovatelů zaslali power pointovou prezentaci svých inovačních produktů oceněných v rámci soutěže – Interaktivní výukový systém INVYSYS, Tradiční české nafukovací hračky s novým designem, Mikrodatové centrum.

Osm ocenění předali prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink a člen Komise Inovace roku Martin Štícha, MPO.


Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2018

I. "Cena Inovace roku 2018"

FLOWMON NETWORKS, a.s., Brno

* Flowmon DDoS Defender 4.0


II. "Čestné uznání"

ESL, a.s., Brno

* Interaktivní výukový systém INVYSYS


Fatra, a.s., Napajedla

* Tradiční české nafukovací hračky s novým designem


ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., Plzeň

* Virtuální koncept návrhu stroje – virtuální oživení


ALTRON, a.s., Praha 4

* Mikrodatové centrum


ČEGAN s.r.o., Šlapanice

* Systém Gravel Fix Lite


EVC Group s.r.o., Hulín

* Lithiový bateriový modul z poloautomatizované výroby


„Zvláštní cena“

Národní institut pro další vzdělávání, Praha 1

* Systém podpory nadání


Oceněné inovační produkty budou zařazeny do části Inovační produkty Technologického profilu ČR na http://www.techprofil.cz/inovacni_produkty.asp.

Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2018 bude představen v prvním čísle časopisu ip tt roku 2019 (1/2019). V následujícím čísle ip tt budou uveřejněny inovační produkty oceněné Čestným uznáním, Zvláštní cena (2/2019).

Podmínky a kritéria 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019 jsou uveřejněny v ip tt 4/2018, příloha TT, str. III – IV.

Na závěr jednání Pavel Švejda poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá zkvalitňovat inovační podnikání v ČR a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém a strategii podpory, která budou rozvíjet kreativitu a podnikatelské prostředí. Připomněl, že se mohou úspěšní přihlašovatelé přihlásit za člena Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. (KIF AIP ČR, z.s.). K tomu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku (více na: http://www.aipcr.cz/klub.asp) do 15. 1. 2019. K dnešnímu dni má KIF AIP ČR, z.s. 35 členů. Dále všem přítomným poděkoval za účast a pozval je k neformálnímu setkání v rámci občerstvení.

Následně se konalo společné jednání 97. vedení AIP ČR, z.s. a 32. zasedání AIP ČR, z.s.

Průběžné hodnocení INOVACE 2018 projednali členové orgánů AIP ČR, z.s. na zasedání od 15.00 hodin.

Katalog vystavovatelů a vybraných členů SIP v ČR je umístěn na …

Ve večerních hodinách proběhlo vyhlášení vítězů 8. ročníku projektu VIZIONÁŘI 2018 (www.czechinno.cz)


Fotogalerie – Plenární sekce, Cena Inovace roku 2018


Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

Vystupující i další účastníci akce souhlasí se zveřejněním prezentací a fotografií na www.aipcr.cz a v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií


nahoru
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.