26. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2019Závěry INOVACE 2019

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se členy a partneryLetošního 26. ročníku INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 3. – 6. 12. 2019 v Praze a v Brně se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo více než dvě stě padesát osob, výstavní části se zúčastnilo sedmnáct vystavovatelů.


První den sympozia, v úterý 3. 12. 2019, se konala plenární sekce „Inovační potenciál ČR“. Následovala prezentace a předání ocenění sedmi úspěšným inovačním produktům přihlášeným do soutěže o Cenu Inovace roku 2019, jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.


Součástí programu bylo vyhlášení výsledků 9. ročníku projektu Vizionáři 2019


Ve středu 4. 12. 2019 se konala konference „Scale-up your business aneb jak úspěšně vyrůst?“.


Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se uskutečnila konference v rámci SIP v ČR „120 let VUT v Brně a mezinárodní spolupráce ve VaVaI“.


V průběhu INOVACE 2019 se dále uskutečnila řada jednání k hodnocení dosavadní spolupráce AIP ČR, z.s. v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a stanovení úkolů do dalšího období. Nejvýznamnější potvrzenou změnou je vstup ČVUT v Praze do SIP v ČR od roku 2020. S tím souvisí ukončení členství dvou fakult ČVUT v Praze – Strojní a Stavební v SIP v ČR. Mezi Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích je nově zařazen Svaz strojírenské technologie v návaznosti na dlouholetou spolupráci, zejména v rámci soutěže o Cenu Inovace roku.


Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 24. ročníku o Cenu Inovace roku 2019 včetně fotogalerie jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

 • uspořádat 27. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 1. – 4. 12. 2020 a 25. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2020; dne 23. 10. 2019 potvrzena záštita prezidenta České republiky Miloše Zemana:
  • do sympoziálního programu zařadit informace o aktuálních operačních programech, o Digitálních inovačních hubech, dosahovaných výsledcích v oblasti VaVaI v tuzemsku a zahraničí a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 25. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2020; na základě osvědčených zkušeností vytvořit podmínky pro vyhodnocení výsledků 10. ročníku projektu Vizionáři 2020
  • v elektronické výstavní části (katalog vystavovatelů na www.aipcr.cz, část Akce, INOVACE 2020) prezentovat zejména inovační produkty a výsledky vybraných tuzemských a zahraničních projektů v oblasti VaVaI
  • v rámci 25. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2020, zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI; vydat brožuru Cena Inovace roku 2020
 • zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI
 • dále zkvalitňovat Systém inovačního podnikání v ČR (uskutečňovat v průběhu roku 2020 další přednášky „SIP v ČR“ u členů AIP ČR, z.s.)
 • nadále zajišťovat Technologický profil ČR (www.techprofil.cz), připravit projektovou podporu v dalším období
 • v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií i nadále uveřejňovat aktuální informace z oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v tuzemsku a zahraničí.
 • zajišťovat činnosti a projekty AIP ČR, z.s. v roce 2020.

V Praze dne 10. 12. 2019 Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková, v. r.nahoru
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.