EUREGIA 2010


 
 
Kongres s výstavou Euregia 2010 se konal v Lipsku ve dnech 25. – 27. 10. 2010 již posedmé. Hlavním cílem Euregie je podpora rozvoje sídel a regionů v Evropě. Této akce konající se v dvouletých intervalech se AIP ČR, z.s. účastní pravidelně od roku 2000. Za tuto dobu došlo ke změnám, které se v letošním ročníku projevily velmi zřetelně. Zatímco v minulých ročnících byly kongres a výstava téměř nezávislými akcemi, na letošní Euregii převážná část výstavy byla věnována představení projektů programu CENTRAL EUROPE. Projekty z 1. výzvy programu byly představeny a diskutovány na několika konferencích a seminářích. Vystavovatelů bylo pouze 73, kongres naproti tomu navštívilo cca 2100 návštěvníků ze 17 zemí. Stánek AIP ČR, z.s. nabízel informace o projektech a činnostech AIP ČR, z.s.. U návštěvníků byl úspěšný Technologický profil ČR, o CD ROM TP ČR verze 10 byl značný zájem. K dispozici byly i materiály SVTP ČR, brožura Vědeckotechnické parky v ČR byla rychle rozebrána pro svoji využitelnost při regionálním pohledu na jejich umístění. Některé oceněné produkty z minulých ročníků Ceny inovace roku jsou využitelné pro revitalizaci a rozvoj regionů (energetika, ekologie) a odborníci se zajímali o kontakty s jejich výrobci. Návštěvníci kongresu se zajímali i o nabídku účasti na INOVACI 2010. Důvodem byl program INOVACE 2010 obsahující zajímavá témata i přednášející a to, že ve výstavní části INOVACE 2010 budou představeny některé projekty programu CENTRAL EUROPE, na jejichž řešení se podílejí členové České asociace rozvojových agentur i SVTP ČR. Návštěvníci z České republiky, kterých bylo velké procento z vysokých škol (Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Brno, Olomouc) zajímal program KONTAKT a další informace AIP ČR, z.s. (časopis ip&tt, brožura „15 let AIP ČR, z.s.“ a Systém inovačního podnikání v ČR).
 
Pracovníci AIP ČR, z.s. navštívili některé části kongresu a to zejména konference „Perspektivy hospodářské spolupráce ve střední a a východní Evropě“, Evropské politické fórum rozvoje regionů“ a workshop „Hranice v Evropě bez hranic – postavení sasko-českých pohraničních oblastí v porovnání s ostatními EU-pohraničními oblastmi“. Na kongresu byl nejvýznamnějším hostem EU-komisař pro regionální rozvoj Johannes Hahn, který vystoupil na Evropském politickém fóru v dialogu s ministerským předsedou Saska Stanislawem Tillichem a parlamentním státním sekretářem na Spolkovém ministerstvu dopravy, stavebnictví a rozvoje měst Janem Mückem. Hlavním tématem dialogu byly perspektivy kohezní a strukturální politiky EU, která je ve fázi vytváření nové strategie nazvané Evropa 2020 pro růst.
 
Příští Euregia se koná v termínu 22. – 24. 10. 2012 a AIP ČR, z.s. na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností plánuje opět svoji účast. Dává tím také možnost svým členům zde prezentovat regionálně zaměřené projekty.
 
J. Kofroň
 
 
 
 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.