11. mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2012

13. – 16. 3. 2012, Pražský veletržní areál EXPO PRAHA, Letňany      Motto veletrhu FOR INDUSTRY:

„Myslíte na budoucnost? ::: ::: ::: Nabízíme Vám řešení ... “


Strojírenský průmysl má v České republice dlouholetou tradici a je významným odvětvím světového hospodářství. Vědecké objevy, technické vynálezy a nové výrobky se velmi rychle zavádějí do výroby.

11. ročník veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2012 představoval jedinečnou příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů, které mají široké uplatnění a jsou podporou pro hospodářský rozvoj.
Využití všech výhod výrobních a informačních technologií je neodmyslitelným předpokladem pro to, jak co nejefektivněji navrhnout, vyrobit a dodávat na trh nový výrobek. Cílem je vytvořit komplexní platformu pro řešení problematiky v jednotlivých odvětvích strojírenství s prostorem pro technologické spolupráce, nabídky, poptávky i prezentace pracovních příležitostí v technických oborech.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. plnila i v tomto roce funkci odborného garanta a mediálního partnera 11. ročníku tohoto mezinárodního veletrhu strojírenských technologií a na svém stánku v hale 5 C 7 prezentovala nejvýznamnější činnosti a projekty AIP ČR, z.s., Systém inovačního podnikání v ČR; Technologický profil ČR; Aktivitu MOBILITY; program EUREKA a Eurostars; INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR; Soutěž o Cenu Inovace roku 2012, aj.

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY (zkráceně „Aktivita MOBILITY“) má za cíl napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Stánek navštívila řada zájemců, např. Vítězslav Benda, Vlastimil Hadraba, Ivo Hain, Cyril Kotulič, Jiří Winkler a další, kteří se zúčastnili semináře Galerie inovací, který se konal v rámci doprovodného programu dne 14. 3., od 10.00 – 12.00 hodin, v konferenčním sálu 2 vstupní haly Pražského veletržního areálu EXPO PRAHA více viz.

Letos poprvé probíhal strojírenský veletrh v březnu jako soubor pěti průmyslových veletrhů:

FOR INDUSTRY – 11. mezinárodní veletrh strojírenských technologií
FOR LOGISTIC – 3. mezinárodní veletrh dopravy, logistiky, skladování a manipulace
FOR ELECTRON – 2. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
FOR ENERGO – 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie
FOR AUTOMATION – 1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřící techniky
a návštěvníci i odborná veřejnost měla možnost získat informace jak přímo u vystavovatelů, tak v rámci bohatého doprovodného programu. Viz též článek FOR INDUSTRY 2012, který bude zveřejněn v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií č. 2.

Fotogalerie: I. Němečková

  


nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.