22. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2015

Úterý 1. 12. 2015

Plenární sekce „Inovační potenciál ČR“

 

Úvodní plenární sekce 22. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo 37 zástupců subjektů Systému inovačního podnikání v ČR, vědeckotechnických parků, podnikatelských subjektů, výzkumných institucí a dalších organizací z oblasti inovačního podnikání.

Jednání INOVACE 2015 a úvodní plenární sekci otevřel Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2015. Přivítal domácí i zahraniční účastníky a uvedl další program Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Dále uvádíme prezentace přednášejících dle programu:

Zahájení; INOVACE 2015 po dvaadvacáté, Systém inovačního podnikání v ČR

Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2015

Úvodní plenární sekci dále moderoval Petr Křenek, předseda Rady pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Podpora inovací prostřednictvím Operačních programů

Dagmar Vránová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora exportu ČR

Miloslav Stašek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Podpora průmyslového VaV

Martin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Transfer technologií v podmínkách VŠ v ČR

Miroslav Mašláň, Univerzita Palackého v Olomouci

EUREKA 1985–2015: výzvy a odpovědi

Karel Šperlink a Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání, z.s.

Služby Enterprise Europe Network s důrazem na rozvoj designu ve firmách

Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR

Projekty CzechInno, z.s.p.o.

David Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.

Aktuální úkoly klastrů v ČR

Pavla Břusková, Národní klastrová asociace

Projekt SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking)

č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094

Projekt OKO SVTP ČR – LE 15014

Pavel Švejda, Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

 

Za běloruskou delegaci vystoupila Světlana Michnovová z Vědeckotechnického parku v Minsku, připomněla dlouholetou spolupráci s AIP ČR, z.s a pozvala přítomné na prezentace běloruských organizací ve čtvrtek 3. 12. 2015 v rámci sekce Mezinárodní spolupráce.

x          x          x          x

 

Diskuse

V rámci diskuze zazněly dotazy, návrhy, náměty a doporučení k předneseným tématům, např. lhůty podání žádostí na projekt, jejich posuzování, hodnocení a následné schvalování, zapojení UPOL do RIS 3 Olomouckého kraje, možnosti zapojení VŠ do programu Aplikace (MPO), VŠ partnery projektů, míra podpory VŠ v projektech.

x          x          x          x

V závěrečném shrnutí Pavel Švejda poděkoval všem vystupujícím za jejich kvalitní a přínosné prezentace. Závěry INOVACE 2015 projednají orgány AIP ČR, z.s. na svém zasedání 4. 12. 2015 v Senátu P ČR.

x          x          x          x

Vernisáž výstavní části Inovace 2015

Za účasti více než 40 účastníků a pozvaných hostů se uskutečnily další plánované části programu úvodního dne INOVACE 2015, jež byly uváděny Pavlem Švejdou.

Účastníci postupně navštívili jednotlivé výstavní části, zástupci přítomných vystavovatelů informovali o prezentovaných činnostech svých organizací a řešených projektech. Pozornost zaujaly mimo jiné prezentace AIP ČR, z.s. (základem je Systém inovačního podnikání v ČR), Národní klastrové asociace, Asociace výzkumných organizací, Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje a České společnosti pro jakost. Dalšími součástmi výstavní části byly programy EUREKA a Eurostars, Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. (základem je Národní síť VTP v ČR) s jejími projektu SPINNET a OKO SVTP ČR a prezentovanými VTP – CAV Dobříš, Biology Park Brno a TITC Brno, Český statistický úřad a Úřad průmyslového vlastnictví. Tradiční je i účast běloruských organizací, vystoupil rovněž zástupce Innospire Drážďany.

Stejně jako v předešlých ročnících zájem vyvolaly přímo vystavené a prezentované inovační produkty, přihlášené v rámci 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015. Výsledky letošní soutěže budou vyhlášeny v pátek 4. 12. 2015 v Hlavním sálu Senátu Parlamentu ČR.

Charakteristiku všech vystavovatelů a vybraných subjektů SIP v ČR obsahuje katalog INOVACE 2015, viz http://www.aipcr.cz/pdf/VYSTAVOVATELE-2015_web.pdf . Přítomným byl tento katalog v tištěné formě.

x          x          x          x

Po ukončení vernisáže vystoupil komorní pěvecký sbor Vocalica za vedení sbormistryně Štěpánky Švejdové. Sbor tradičně uvedl výběr ze svého širokého repertoáru, a jeho vystoupení sklidilo zasloužený potlesk (www.vocalica.cz).   

x          x          x          x

Úvodní den sympozia byl potom zakončen setkáním s vystavovateli a účastníky INOVACE 2015.

x          x          x          x

Fotogalerie 1 – Plenární sekce

Fotogalerie 2 – Vernisáž

Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.