"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 2. 6. 2010

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již pojedenácté. Zúčastnilo se jej 26 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem, vysokých škol a patentoví zástupci.

V úvodu semináře, který moderoval p. P. Dlouhý, AIP ČR, z.s., přivítal přítomné a informoval je o programu semináře. Omluvil nepřítomnost pana J. Kratochvíla, předsedy ÚPV, a představil p. J. Dvornáka, který přednesl první příspěvek. Další příspěvky byly předneseny v souladu s programem:

 • Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR - aktuální informace – J. Dvornák (ÚPV)
 • Průmyslově-právní informace – M. Paclík (ÚPV)
 • Diskuze – zkušenosti s průmyslově právní ochranou inovačních produktů – P. Dlouhý (AIP ČR, z.s.)
 • Závěry konference a 61. Jednání orgánů Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace ICSTI – P. Švejda (AIP ČR, z.s.)
 • Technologický profil ČR – J. Kofroň (AIP ČR, z.s.)
 • Diskuse, závěry semináře – P. Švejda (AIP ČR, z.s.)

Nejvýznamnější informace, doporučení, náměty, návrhy a připomínky:

a) k předneseným tématům:

 • Shrnutí činnosti ÚPV za rok 2009 – oslava 90 let ÚPV, základy ochrany průmyslového vlastnictví z roku 1919, ÚPV vnímán v mezinárodním kontextu jako kvalitní organizace s aktivním přístupem ve všech oblastech činnosti, více viz
 • Informace o novinkách v průmyslově právních informacích - patentové informace, užitné vzory (databáze patentů a užitných vzorů – příklady rešerší), evropská síť patentových informací Esp@ceNet – způsob vyhledávání, nová databáze ochranných známek TMView – dále se rozšiřuje, více viz
 • V rámci diskuze vystoupili špičky českých vynálezců – pan J. Bláha, RS DYNAMICS (analyzátory pro detekci nebezpečných chemických látek – aplikace v ochraně životního prostředí, analyzátor explozivních a radioaktivních látek, význam patentoprávní ochrany v USA – u nás není konkurent) a pan M. Sedláček, ČVUT v Praze (bezlopatková turbína a její možnosti využití, zdůraznil význam patentové ochrany – mimořádně vysoký impakt faktor, před udělením patentu probíhá rešerše na novost – vypovídá o stavu světové techniky)
 • Informace o ICSTI (vznik, historie a současná činnost organizace, aktivní spolupráce AIP ČR, z.s. na nevládní úrovni – v roce 2009 konference a jednání orgánů ICSTI uskutečněná v Praze, ukázka brožury „1969 – 2009 ICSTI 40 years, Major activities and achievements“. Moskva 2009, 109 str. viz: http://www.aipcr.cz/partnerizah.asp
 • Shrnuty informace o TP ČR (2873 záznamů) – inovační proces, inovační prostředí, role klastrů a technologických platforem, otázka pokračování projektu v dalších letech, více viz
 • V závěrečné diskusi navázal p. P. Švejda na využití TP ČR při realizaci obdobných databází v krajích (obecné, zvláštní, jedinečné), zmínil publikaci Inovační inženýrství (úloha TP ČR); vysvětlena aktualizace TP ČR a způsob přihlášení se do databáze – bezplatné využívání; informace o možnosti přihlásit se do Ceny Inovace roku 2010 (nově je povinná konzultace před odevzdáním přihlášky); doporučena možnost využívat Diskusní fórum na webu AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz)

b) vyplývající z diskuse: která byla vedena k jednotlivým předneseným tématům:

 • Důležité informace je možno nalézt na www.upv.cz, www.espacenet.com, www.epoline.org
 • UPV má zájem poskytovat kvalitní a rychlé informace, řešit připomínky, náměty i nedostatky
 • Aktualizace databáze TP ČR probíhá ve spolupráci s garanty a 4x ročně dle existujících rejstříků, má svá kriteria, snaha dodržovat kvalitu databáze – výběr zařazených firem
 • Doporučeno zvážit možnost podání přihlášky do 15. ročníku Ceny Inovace roku 2010
 • ÚPV - oblast průmyslově právní ochrany se bude tradičně prezentovat a poskytovat konzultace na 17. ročníku INOVACE 2010, ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2010
 • Využít připomínek při přípravě 12. semináře ÚPV a AIP ČR, z.s. v navrženém termínu 1.6. 2011

Na závěr semináře měli účastníci možnost shlédnout fotografie z EXPA 2010 v Šanghaji, které se zúčastnil p.P.Dlouhý, pracovník AIP ČR, z.s. a předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů; seriál je k vidění na AIP ČR, z.s.. Účastníci semináře měli možnost získat informační materiály ÚPV i AIP ČR, z.s. - brožura KONTAKT 2010, brožura Cena Inovace roku 2010 s formulářem, CD TP ČR verze 10, INOVACE 2010, časopis ip tt, brožura 15 let AIP ČR, z.s.. Účastníci semináře rovněž děkují všem přednášejícím za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.

V Praze dne 3. 6. 2010
Zpracovali: Mgr. Věra Mísařová, P. Dlouhý

Fotogalerie     

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.