Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 2.6.2004

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již popáté. Zúčastnilo se jej 22 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem, vysokých škol, patentoví zástupci a zástupci MPO, MŠMT a MO.

V průběhu semináře, který řídil P. Švejda, AIP ČR, z.s., byly předneseny tyto informace: Nejvýznamnější doporučení, náměty, návrhy a připomínky:
 1. k předneseným informacím:
  • oceněna úloha ÚPV v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví s ohledem na jeho aktivity v oblasti činností ve vztahu k WIPO, EU a národním partnerům, aktuální informace umístěny na www.upv.cz
  • oceněn přístup ČR k Evropské patentové úmluvě a aktivní úloha ÚPV v oblasti digitalizace patentových fondů
  • oceněna kvalitní informace EPO o službách poskytovaných členským zemím úmluvy (28 členských zemí)
  • přijetí Národní inovační strategie a její implementace, mimořádné číslo/2004 časopisu Inovační podnikání a transfer technologií
  • příprava a schválení Národní inovační politiky do konce roku 2004
  • odsouhlasen přístup k mezinárodnímu využití výsledků VaV (komercializace technologií) v jednotě pěti přístupů a cílů:
   • databáze výsledků VaV
   • databáze odborníků
   • transfer technologií
   • technologické profily zúčastněných zemí
   • spolupráce s mezinárodními organizacemi
  • projekt MIC v rámci vědeckotechnické spolupráce ČR a RF (informace budou uveřejněny v ip tt 2/2004)
  • potvrzen význam Technologického profilu ČR jako nástroje vyjadřujícího inovační potenciál ČR
   • databáze umístěna na domovské stránce www.techprofil.cz s průběžnou čtvrtletní aktualizací
   • CD ROM Technologický profil ČR (k dispozici na vyžádání verze 05 - rok 2003; připravovaná verze 06 - rok 2004) - roční aktualizace
  • potvrzena dostatečnost výzkumných prací pro aplikovaný výzkum ve špičkových oborech ČR, ale konstatován značný nedostatek v převodu těchto výsledků do realizace
  • potvrzen značný význam ICC jako "světové superloby", aktuální informace na domovské stránce www.icc-cr.cz
   • potřeba ustavit komisi pro ochranu duševního a průmyslového vlastnictví ICC ČR (dosud zakládající člen ICC ČR AIP ČR, z.s. a Microsoft, s.r.o.; dohodnuta součinnost s ÚPV)
 2. vyplývající z diskuse:
  • nedostatek vhodných projektů pro rozběh malých podniků v ČR
  • nedostatečnost rozvojových kapitálů - Seed Capital a Venture Capital
  • publikovat v ip tt č.3/2004 aktuální úkoly ÚPV (stávající stav a perspektiva) pro ochranu průmyslového vlastnictví v rámci EU včetně nového pojetí činnosti ÚPV
  • intenzivně podporovat změnu podílu zakázkového výzkumu universit a pracovišť AV ČR s cílem zvýšit stávající pouze 2% podíl
  • připravit podmínky pro uskutečnění mezinárodní komercionalizace technologií v rámci MIC (mezinárodního inovačního centra) s využitím mezinárodních organizací
  • dbát na zvýšení podílu VaV při přípravě projektů v rámci strukturálních fondů
  • zveřejnit všechny podmínky pro přihlašování evropských patentů a mezinárodních přihlášek podávaných prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).
Účastníci semináře mimo jiné děkují A. Heiglovi a J. Kratochvílovi za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.

Cena Inovace roku v letech 1996 - 2003

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
         
Počet oslovených firem 87 117 138 278 302 352 368 355
Počet přihlášek 16 26 21 33 26 14 18 14
Počet oceněných 5 17 10 29 19 8 12 9
Cena Inovace roku 3 6 4 2 3 1 3 2
Příští, 6. seminář "Ochrana průmyslového vlastnictví" se uskuteční dne 1. 6. 2005 v ÚPV, Praha 6


V Praze dne 2. 6. 2004
Zpracoval: Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.