23. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2016

Pátek 9. 12. 2016

Předání ocenění 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016
Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, Praha 1

 

 

Předávání cen v rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016 se tradičně konalo v Senátu Parlamentu České republiky.

Slavnostního předávání bylo přítomno 53 účastníků - zástupci 12 oceněných inovačních produktů v soutěži o Cenu Inovace roku 2016, členové orgánů AIP ČR, z.s., členové Komise Inovace roku, členové programového a organizačního výboru INOVACE 2016, pozvaní hosté a novináři. Jednání moderoval Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku.

V úvodu senátor Pavel Štohl, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR uvítal přítomné v Hlavním sálu Senátu a uvedl, že se poprvé zúčastňuje jako nově zvolený senátor tohoto setkání. Považuje ho za důležité a oceňuje přítomné, kterým se podařilo vymyslet, vyrobit a prodat přihlášené inovační produkty.

Následně Pavel Švejda seznámil účastníky s programem zasedání a připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže:

  • Technická úroveň produktu
  • Původnost řešení
  • Postavení na trhu, efektivnost
  • Vliv na životní prostředí

V průběhu roku 2016 se uskutečnily konzultace 312 inovačních produktů, přihlášeno a hodnoceno bylo 12 inovačních produktů. Počet oborů přihlášených inovačních produktů – 9. Přihlašovatelé podle regionální působnosti: Čechy – 9; Morava, Slezsko – 3.

prezentace

 

Pavel Švejda poté vyzval přítomné zástupce firem k představení inovačních produktů, přihlášených v rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016. K tomu uvedl, že pět inovačních produktů bylo prezentováno ve výstavní části INOVACE 2016 v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1: Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit, Způsob výroby solárního fotovoltaického modulu, BALCLEAN – transparentní nátěr s fotokatalytickou samočistící a biocidní funkcí, LAMBDA YQ – tepelněizolační tvárnice a iFO – iNELS Future Office – automatizace kanceláří na základě lokalizace osob.

Někteří zástupci přihlašovatelů zaslali power pointovou prezentaci svých inovačních produktů oceněných v rámci soutěže - Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit, Pikatec CZ s.r.o., Způsob výroby solárního fotovoltaického modulu, Klavíry a pianino značky Ant. Petrof, Nanovlákenná membrána pro oděvní účely, Systém RFLB.

Dvanáct ocenění předali prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink, senátor Pavel Štohl a člen Komise Inovace roku Martin Štícha, Úřad vlády ČR.

Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2016


I. "Cena Inovace roku 2016"

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Praha 8

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

* Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit

 

II. "Čestné uznání"

Pikatec CZ s.r.o., Praha 4 - Záběhlice

* Pikatec CZ s.r.o.

 

Vladislav Poulek - Solar, Jindřichův Hradec

* Způsob výroby solárního fotovoltaického modulu

 

VYRTYCH a.s., Praha 4

* PITBUL-Ex-LED, EXTEND-Ex-P-LED

 

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Letovice – Skrchov

* BALCLEAN – transparentní nátěr s fotokatalytickou samočistící a biocidní funkcí

 

Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna

* LAMBDA YQ – tepelněizolační tvárnice

 

III. „Účast v soutěži“

Ing. Jiří Marján, Ph.D., Mladá Boleslav

* Odpružené dětské odrážedlo RePello® Model J

 

PETROF, spol. s r.o., Hradec Králové

* Klavíry a pianino značky Ant. Petrof

 

NANOMEMBRANE s.r.o., Svitavy

* Nanovlákenná membrána pro oděvní účely

 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

* Systém RFLB

 

WORKSWELL s.r.o., Praha 6

* WORKSWELL WIRIS

 

ELKO EP, s.r.o., Holešov

* iFO – iNELS Future Office – automatizace kanceláří na základě lokalizace osob

Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2016 bude představen v prvním čísle časopisu ip tt roku 2017 (1/2017). V následujících číslech ip tt budou potom uveřejněny inovační produkty oceněné Čestným uznáním (2/2017) a Účastí v soutěži (3/2017).

Na závěr zasedání Pavel Švejda poděkoval přihlášeným firmám za jejich účast v letošní soutěži, která napomáhá zkvalitňovat inovační podnikání v ČR a zmínil, že k tomu, aby inovace nacházely svoji pozici na trhu, je nezbytné mít funkční systém a strategii podpory, která budou rozvíjet kreativitu a podnikatelské prostředí. Připomněl, že se mohou úspěšní přihlašovatelé přihlásit za člena Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. (KIF AIP ČR, z.s.). K tomu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku (více na: http://www.aipcr.cz/klub.asp) do 15. 1. 2017. K dnešnímu dni má KIF AIP ČR, z.s. 33 členů, dodatečně se přihlásil loňský úspěšný účastník Intronix, spol. s r.o., Praha 2. Dále všem přítomným poděkoval za účast a pozval je k neformálnímu setkání v rámci občerstvení do historických prostor Valdštejnského paláce.

Po ukončení zasedání se uskutečnilo setkání zástupců přihlašovatelů s přítomnými novináři a společné neformální setkání všech účastníků.

Jednání orgánů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Společné jednání 89. vedení AIP ČR, z.s. a 30. zasedání AIP ČR, z.s. se následně konalo v Zaháňském salonku.

Fotogalerie

 

Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková, J. Kofroň

 

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.