Seminář "Technologický profil České republiky" - závěry

Datum, místo a hodina konání: 6.10.2005, Business Centrum BVV Brno, 10 - 13 hod.

Odborný garant: AIP ČR, z.s., ing. Jan Kofroň, manažer projektu Technologický profil ČR

Seminář se konal v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2005 Brno v Kongresovém sále č. 2 Business Centra. Záměrem semináře bylo získat formou veřejné oponentury tohoto projektu podněty pro další postup řešení a také inspiraci pro uvažované pokračování projektu po roce 2006. Předem ohlášený program byl splněn až na vystoupení zástupce Asociace výzkumných organizací ing. Neumajera, který byl omluven. Na semináři zazněly tyto příspěvky:

  • Program mezinárodní spolupráce ve VaV Kontakt, projekt Technologický profil ČR - přednášející ing. Petr Křenek, CSc., ředitel odboru Mezinárodní spolupráce ve VaV MŠMT Obsahem přednášky byla informace o programu Kontakt a způsobu zařazení projektu Technologický profil ČR, který vznikl v rámci česko- německé spolupráce, do tohoto programu.
  • Technologický profil České republiky - přednášející ing. Jan Kofroň, AIP ČR, z.s. Přednášející informoval o postupu řešení v od roku 1999 až do současnosti. Zároveň nastínil i postup řešení ve zbývajícím období projektu do konce roku 2006.
  • Regionální inovační strategie jako součást řešení TP ČR - přednášející ing. Manfred Hellmich,CSc., prezident České asociace rozvojových agentur Přednášející informoval o úloze ČARA v budování regionální inovační strategie v každém kraji, o složení týmů odborníků a problémech spolupráce s partnery v regionech.
  • Příklad využití TP ČR pro tvorbu analytických studií - přednášející ing. Jakub Pechlát, Útvar rozvoje hl.m.Prahy Přednášející hovořil o využití dat z Technologického profilu ČR k analýze základny vědy, výzkumu a vývoje v hl.m.Praze a provedl srovnání s těchto dat s údaji z jiných registrů (RES, adresáře AV ČR a MŠMT)
Na závěr semináře proběhla bohatá diskuse, ze které vyplynulo několik námětů pro další řešení projektu. Jsou to zejména:
  • zařazení údajů o Centrech výzkumu do databáze TP ČR
  • vyřešit problém přechodu některých organizací na formu veřejné výzkumné instituce
  • zvýšit informovanost o TP ČR ve sdělovacích prostředcích s širším dopadem než dosavadní odborné publikace
Zpracoval: ing. Jan Kofroň, AIP ČR, z.s.

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.