Inovace a technologie v rozvoji regionů

Konference v rámci doprovodných programů veletrhu URBIS a Stavebních veletrhů 2006, Brno dne 27. 4. 2006

Konferenci popáté uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) v součinnosti s Českou asociací rozvojových agentur (ČARA). Zahájili ji generální sekretář AIP ČR, z.s. Pavel Švejda a předseda ČARA Manfred Hellmich. Konference se zúčastnilo 52 odborníků, zástupců regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, krajských úřadů, hospodářských komor, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů.

Pavel Švejda uvedl, že touto konferencí naplňují AIP ČR, z.s. a ČARA metodickou a koordinační funkci při přípravě regionálních inovačních strategií a při vytváření regionální inovační infrastruktury.

Manfred Hellmich poukázal na zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách, sdružených v ČARA a na skutečnost, že zástupci AIP ČR, z.s. v krajích řídí odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích. AIP ČR, z.s. poskytuje členům těchto týmů odborné a metodické materiály, pokyny a informace s možností využívání Diskusního fóra na www.aipcr.cz.

Hlavním cílem letošní konference bylo prezentovat vybrané inovační firmy a jejich produkty – výrobky, technologické postupy, služby.

K tématu Technologický profil a inovační firmy zdůraznil Pavel Švejda potřebu rozlišovat v databázi Technologický profil inovační a poradenské firmy a postupně uvádět výsledky jejich činnosti – inovace – v samostatném přehledu, postupně v databázi. Součástí tohoto přehledu je již nyní informace o výsledcích soutěže o Cenu Inovace roku.

V další části konference představili zástupci výsledky činnosti inovačních firem:

V rámci diskuse, kterou řídil M. Hellmich, postupně vystoupili:

 • M. Cenek, ČAOE
  • hybridní a elektrická vozidla, nízkopodlažní elektrobus, vodní elektrárna;
  • podpora průmyslového VaV – EUREKA, programy MPO
 • L. Sčerbinin, VVS EuroCapital, s.r.o.
  • rusko-české vědeckotechnické projekty, spolupráce při jejich přípravě a realizaci
  • zahraniční prezentace výsledků VaV ČR (Pittsburg)
 • P. Švejda, AIP ČR, z.s.
 • M. Hellmich, ČARA
  • projekt 3CIP (www.3-cip.com)
  • Euro Info Centra a jejich využití při navazování kontaktů
 • I. Babič, VUT v Brně, Společnost pro bydlení, Futurologická společnost
  • socio-kulturní rozměr k stávajícímu pojetí technologických inovací (procesní inovace)

Osvědčení o akreditaci vědeckotechnických parků v ČR a v zahraničí předal Pavel Švejda, prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR, zástupcům těchto VTP:

 • BIC Brno, s.r.o.
 • Vědeckotechnický park UP v Olomouci
 • Regionální inovační centrum Frýdek-Místek, s.r.o., Dobrá
 • Podnikatelský a inovační park Havlíčkův Brod, s.r.o.
 • Středisko rozvoje IT OLLI, s.r.o., Brno-sever
 • Technologický park Řež
 • VTP inovační technologické centrum – VÚK, a.s. Panenské Břežany
 • Vědecko technologický park, a.s. Ostrava

V závěru přijali účastníci konference tyto závěry:

 • pokračovat v tradici konferencí v roce 2007, připravit v součinnosti ČARA a AIP ČR, z.s. formou diskusního fóra
 • prezentovat inovační produkty ve vazbě na soutěž o Cenu Inovace roku
 • připravit doporučení pro formu prezentace inovačních produktů (v rámci inovačního procesu: vymyslet – vyrobit – prodat)
 • důsledně zařazovat vědeckotechnické parky do inovační infrastruktury regionů (krajů)
 • doporučení prezentovaným inovačním firmám, aby přihlásili své inovační produkty do 11. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2006
 • k „technologickým parametrům inovací“ zařadit rovněž „socio-kulturní rozměr“
 • připravit tiskovou zprávu pro ČTK, Veletrhy Brno a spolupracující novináře.

Další, šestá konference Inovace a technologie v rozvoji regionů (diskusní fórum) se uskuteční v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2007 v Brně (17. - 20. 4. 2007).

V Praze dne 28. 4. 2006

V. M., I. N., P. Š.
Foto, odkazy web: P. D. , J. K.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.