V souladu se závěry Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací, řeší AIP ČR, z.s. v rámci Mezinárodního inovačního centra AIP ČR, z.s. tyto úkoly:
  • příprava česko – ruského informačně – analytického portálu dvoustranné vědeckotechnické a inovační spolupráce
  • příprava systému distanční expertízy
  • technologické profily
  • transfer technologií
  • využívání spolupráce s mezinárodními (vládními, nevládními) organizacemi
  • prezentace výsledků v rámci ICSTI (International Centre for Scientific and Technical Information) a na tuzemských a zahraničních výstavách, veletrzích a konferencích
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.