"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 1. 6. 2005


Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již pošesté. Zúčastnilo se jej 25 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem,vědeckotechnických parků, regionálních hospodářských komor a patentoví zástupci.

Seminář vzal na vědomí informace: Závěry semináře:

a) k předneseným tématům: b) vyplývající z diskuse: Účastníci semináře mimo jiné děkují H. Krestel a J. Kratochvílovi za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.

Cena Inovace roku v letech 1996 - 2004

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                   
Počet oslovených firem 87 117 138 278 302 352 368 355 311
Počet přihlášek 16 26 21 33 26 14 18 14 10
Počet oceněných 5 17 10 29 19 8 12 9 8
Cena Inovace roku 3 6 4 2 3 1 3 2 2
V Praze dne 1. 6. 2005
Zpracoval: Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s.

 

nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.